user-image
Okänd
Annat

Vad är ett karaktärsämne?


SVAR

user-image
Karaktärsämne är det ämne/ de kurser som ger programmet dess karaktär. Det är dessa ämnen som är de yrkesinriktade ämnena på ett yrkesförberedande program eller de teoretiska ämnena i ett studieförberedande program.

Ett program innehåller 2500 poäng. Av dessa är 750 poäng kärnämnen, ca 800 poäng karaktärsämnen som alla ska läsa, valbara kurser ( olika för varje program ) 500-600 poäng, individuellt val 300 poäng och projektarbete 100 poäng.

Ett yrkesinriktat program innebär att ca 1/3 av utbildningen är praktisk och 2/3 teoretisk, men om man tittar bara på karaktärsämnet är det ca 50-50 teori-praktisk utbildning. Oavsett vilket program det gäller innehåller det mycket teori.

Visningar : 1630

Senaste frågorna

Se Alla