user-image
Okänd
Annat

Finns det några speciella krav för att man ska få ta p-spruta?


SVAR

user-image
Vem som helst kan använda sig utav p-sprutan, men det är inte ett förstahands val för unga kvinnor. Det finns andra metoder. När man börjar med p-sprutan så får man ett blödningsmönster som är oregelbundet i 3-6 månader, vilket innebär att man inte vet när mensen kommer alls. Efter denna tid är man blödningsfri. Man upprepar att ta p-sprutan var 12:e vecka så länge man själv vill. När man vill sluta med p-sprutan så tar det 6-8 månader innan det går ur kroppen. Vill du har mer ingående information om p-sprutan kan du vända dig till din lokala ungdomsmottagning.

Visningar : 1084

Senaste frågorna

Se Alla