user-image
Okänd
Annat

Jag har just bytt p-piller från Desolett till Cilest och jag är fortfarande mitt i en desolett-karta. Kan jag börja med Cilest direkt eller ska jag vänta på nästa mens, eller hur ska jag göra?


SVAR

user-image
Det bästa är att vänta tills kartan som du håller på med är slut. Gör uppehållet som vanligt ( om du har 21-kartan ), annars fortsätter du direkt med det nya p-pillret.

Visningar : 877

Senaste frågorna

Se Alla