user-image
Okänd
Annat

Hur funkar det med smittoskyddslagen? Hur långt tillbaka måste man gå om det visar sig att man är smittad av någon sjukdom? Är det olika för olika sjukdommar?


SVAR

user-image
Om man har en smittsam och samhällsfarlig sjukdom, ex vis hepatit (A,B, C osv.), är man skyldig att informera sin behandlande läkare, tandläkare etc. Läkare som har diagnostiserad smittsam sjukdom är skyldig att anmäla snabbt till smittskyddsläkare och SmittskyddsInstitutet. Det är olika vid olika sjukdomar t.ex. vid HIV så är anmälningsplikten sträng. HIV-smittad person är skyldig att komma på regelbunden läkarkontroll, informera sin partner om sin sjukdom, alltid använda kondom vid samlag osv. Det säkraste sättet att undvika problem är att följa sin läkares ordination.

Det finns mer information om detta på SmittskyddsInstitutets hemsida.
http://www.smittskyddsinstitutet.se/htm/index.htm

Visningar : 1125

Senaste frågorna

Se Alla