alopacia

user-image

Vad är fläckvis håravfall?

Fläckvis håravfall är vanligt förekommande. Det börjar plötsligt utan någon direkt utlösande faktor/ orsak. Patienten noterar ett runt eller ovalt hårfritt område. Ibland sprider denna runda/ ovala fläckvisa håravfallet till andra kroppsdelar, t.ex. ögonbryn eller skägg. Alopacia unive...

Senaste frågorna

Se Alla