anemi

user-image

Vad är orsaken till anemi?

Man räknar med att hitta orsaken till lågt blodvärde i över 85% av fallen på Vårdcentralerna. Man ska alltid utreda orsaken till lågt blodvärde. Orsaker till att söka läkare bland de som hade anemi var trötthet, yrsel och andningsbesvär. Mindre än 35% hade inga besvär alls trots ett un...

user-image

Vad är anemi?

Anemi innebär att man har lågt blodvärde. I Norge har t.ex. 2% av patienterna som söker vårdcentral anemi. Mer än 75% av patienter med anemi är kvinnor.

Senaste frågorna

Se Alla