anorexi

user-image

Vad kan hända om man har anorexia nervosa?

Utan behandling kan sjukdomen medföra allvarliga kroppsliga komplikationer som har hög dödlighet. Vid långvarig svält kan skador på inre organ som hjärna, hjärta, njurar och lever utvecklas liksom benskörhet (osteoporos) och hos yngre kan längdtillväxten avstanna. Psykiska symptom, fr...

user-image

Finns det några råd att ge vid anorexia nervosa?

Känn igen symptomen, reagera i tid om du själv eller någon i omgivningen drabbas! Prata med familj och vänner för stöd. Uppsök professionell hjälp.

user-image

Hur känner man sig som anorektiker?

Man är fixerad vid mat och kalorier som ständigt sysselsätter tankarna, läser recept och kaloritabeller, planerar noga hur lite man ska äta. Matvanorna ändras, man petar runt maten i småbitar på tallriken, sitter länge vid matbordet även med en liten måltid även för att få omgivningen ...

user-image

Vilka är tecknen på anorexia nervosa?

Viktnedgång till en kroppsvikt konstant lägre än 85% av den förväntade med hänsyn till längd och ålder, vägran att hålla vikten över den nedre normalgränsen. Viktnedgången är självförvållad genom minskat födointag, fasta, bantningsmedel, vätskedrivande, laxermedel, kräkning och/ ...

user-image

Hur kan anorexi behandlas?

Behandlingen måste inriktas både mot sjukdomens psykiska och kroppsliga symptom. I huvudsak är behandlingen psykoterapeutisk, men även det fysiska tillståndet måste följas. Läkare eller psykolog måste finnas med i behandlingen, gärna teamarbete med dietist eller sjukgymnast. Information om...

user-image

Vad är anorexia nervosa?

Anorexia nervosa är en ätstörning som huvudsakligen drabbar flickor i tonåren, 7-20 ggr vanligare än hos pojkar. Sjukdomen kan även debutera senare i livet och innebär då oftast sämre prognos. Gränsen kan i gynnsammare fall vara hårfin mellan överdriven bantning och etablerad anorexia ne...

user-image

Varför får man anorexia nervosa?

Sjukdomens bakgrund är förmodligen multifaktoriell, där psykologiska, sociokulturella och biologiska faktorer spelar in. Det moderna slanka kvinnliga skönhetsidealet i västvärlden är starkt bidragande och särskilt stor risk att drabbas löper modeller, dansare och elitidrottare som förvänt...

user-image

Hur är prognosen för anorexia nervosa?

Ungefär 50% av anorexipatienterna tillfrisknar helt, ca 20% förblir kraftigt avmagrade och ca 25% är smala men inte på ett hälsovådligt sätt. De återstående 5-10 procenten blir antingen överviktiga eller dör av svält eller andra sjukdomsrelaterade symptom. Ju tidigare behandling sätts i...

user-image

Vad är bulimi?

Bulimi är okontrollerade episoder med snabbt intagande av stora mängder mat på kort tid (vråläter eller vräker i sig mat). Bulimi är på ett sätt en motsats till anorektiskt beteende men är samtidigt det tydligaste tecknet på ambivalens (kluvenhet) i förhållandet till mat och ätande. B...

user-image

Hur vet man om man har anorexi/bulimi?

Ett psykologiskt svar på den frågan är att du helt enkelt gör en egen liten undersökning av dina egna matvanor. Och då gäller det att vara så ärlig du bara kan, när du använder mina frågor för att göra en undersökning av dig själv. Anorexi: 1. Är du noga med vad du äter och fö...

user-image

Vad gör man om man misstänker att en kompis har anorexi/bulimi?

Naturligtvis ska man prata med henne/honom om det, men utifrån speciella omständigheter kring just ätstörningsproblematik (anorexi/bulimi) bör man tänka på vissa saker när man ska ta ett snack. Det största problemet är att personer som har den här typen av problem oftast saknar sjukdomsin...

1 5 6 7

Senaste frågorna

Se Alla