astma

user-image

Vad är kronisk astma?

Kronisk astma definieras som långdragna, ofta förekommande besvär som til sist leder till varierande nedsättning av andningsfunktioner. Denna typ av astma som är varaktig med påverkan av andningsfunktioner ingår i gruppen kronisk obstruktiv lungsjukdom=KOLS, som innefattar kronisk astma, kron...

user-image

Hej! Jag har ett problem, jag läste att det kan vara psykiskt, men jag vet inte. När jag är uttråkad, känner mig rastlös eller är lätt deprimerad, får jag svårt att andas, jag kan inte ta dj...

Om det är fysiska eller psykiska orsaker kan man aldrig helt säga förrän man gjort en utredning av det hela, eftersom många fysiska åkommor ger samma symptom som vissa psykiska problem. Mitt råd i sådana här lägen är att man först bör vända sig till en läkare för att han/hon skall ku...

user-image

Vad är det som sker med kroppen när man drabbas av allergi och överkänslighet?

#Först en definition Överkänslighet innebär att man reagerar mer än normalt på olika omgivningsfaktorer. Olika mekanismer kan leda till överkänslighet. När överkänsligheten beror på specifika förändringar i immunsystemet (kroppens försvarssystem) kallas det för allergi. Allergi är ...

user-image

Hur får man diagnosen astma?

#Peak Flow Meter För diagnosen astma fordras att man kan påvisa att patienten har ett försvårat luftflöde som varierar antingen spontant eller efter tillförsel av luftrörsvidgande läkemedel. Dessa variationer mäts med en luftflödesmätare, s.k. peak flow meter (PEF) som patienten själv k...

user-image

Vad är atopisk astma?

Atopisk astma är en IgE förmedlad sjukdom. IgE halten är starkt förhöjda hos personer med atopi. Den atopiska astman kännetecknas av andnöd (dyspne`), ökad slemproduktion i luftvägarna och ibland hosta i samband med att man kommer i kontakt med ett allergen, t.ex. hund, katt eller häst. De...

user-image

Vad är astma?

Astma är en lungsjukdom med upprepade anfall av andnöd. Orsaken är kramp i luftrörens glatta muskler, slemhinnesvullnad och ökad avsöndring av eget slem. Astma förekommer i alla åldrar. Hos barn är astma den vanligaste kroniska sjukdomen, var 10:e barn har astma. Ca 3% utav den vuxna befolk...

user-image

Alltid när jag blir upprörd får ja väldigt svårt att andas. Det blir som stock i luftrören. Kan det vara en form av ångest eller är det min astma? som svårt att veta om man ska ta astma medi...

Astman förvärras vanligtvis av upprördhet, varför det låter troligt. Men ångest kan ge samma symptom varför det inte går att utesluta. Det kan också vara en kombination av tillstånden. Mitt råd är att du tar kontakt med din läkare och diskuterar det här med henne/honom. Det är vikti...

user-image
Maria Marchesan

hej för ungefär 7 månader sedan fick jag äta antibiotika mot mykoplasma. men jag blev inte helt bra direkt. jag har haft konstant dålig kondition fasten jag försöker springa intervaller varje ...

Hej! Den här frågan tror jag att det är bra om du tar upp med en läkare. Om du bokar en ny tid hos vårdcentralen och berättar precis det som du berättar här i din fråga så kan de förhoppningsvis hjälpa dig, eller hänvisa dig vidare till någon som kan. Om du bokar en tid men ändå vill...

user-image

Vilka är orsakerna till astma?

Ökad känslighet/ reaktionsbenägenhet i luftrörens slemhinnor och glatta muskulaturer s.k. hyperaktivitet. Exempel på faktorer som ökar känsligheten i luftrören kan vara tobaksrök, avgaser, starka dofter, kall luft, fysisk ansträngning och ibland psykiska faktorer som ångest och stress. Va...

user-image

Vilka är symtomen för astma?

Symtomen kan uppträda anfallsvis. Pip och trånghetskänsla i bröstet, andnöd och hosta med slem. Anfallen uppträder oftast nattetid eller tidigt på morgonen, ibland efter fysisk ansträngning eller efter att man andats in något retande ämne. Astma kan ibland utvecklas till ett livshotande...

user-image

Hur behandlas astma?

Behandling av astma bör innefatta bland annat: 1. Avlägsna eller minska irriterande ämnen i inandningsluften=sanering. 2. Tillförsel av läkemedel som vidgar luftrören genom att minska kramper i kronkmuskeln. 3. Tillförsel av läkemedel som motverkar/ minskar svullnad och inflammation i k...

Senaste frågorna

Se Alla