behandla

user-image

När bör Klamydia behandlas innan det finns risk för att man blir steril?

Så fort som möjligt! Inte minst på grund av risken att du smittar andra genom sexuellt umgänge!

user-image

Hur behandlas inflammatoriska tarmsjukdomar?

Inflammatoriska tarmsjukdomar har kliniskt förlopp som består av både ett aktivt och lugnt skede, därför syftar behandlingen till att förhindra skov eller häva ett skov.

user-image

Hur behandlar man allergi och överkänslighet?

Först informerar man patienten, anhöriga och allmänheten om vad allergi och överkänslighet är. Därefter inför man förebyggande åtgärder (miljösanering), sund miljö inom- och utomhus. Viktigaste således är att i första hand se till att allergikern inte kommer i kontakt med det aktuell...

Senaste frågorna

Se Alla