bota

user-image

hej jag undrar om homosexualitet går att bota, jag har hört många fall där man har blivit botad och jag tror att man kan.. det är ju ologiskt att tex en kille är med en kille de e som om man sat...

Nej, enligt forskning inom området så är inte homosexualitet något som kan liknas vid en sjukdom och är alltså inget som man botar. Homosexualitet är en läggning man har och det är därför viktigt att skilja det från sjukdomsbegreppet där man pratar om att bota. I dom fall personer har g...

Senaste frågorna

Se Alla