bulimi

user-image

Vad är bulimia nervosa (hetsätning)?

Bulimi är en ätstörning, som är vanligast hos tonårsflickor och unga kvinnor. Sjukdomen kännetecknas av hetsätning vid upprepade tillfällen med snabbt intag av stora mängder ofta kaloririk och lättäten föda. Hetsätningen varvas med försök att gå ned i vikt genom sträng diet, självf...

user-image

Varför får man bulimia?

Samband och övergångsformer finns mellan hetsätning och anorexia nervosa. Man tror att även denna sjukdom har flera bakomliggande orsaker, personliga faktorer och sociala och kulturella faktorer. Bulimi förekommer främst i västvärlden, där vi samtidigt har det moderna slanka kvinnoidealet s...

user-image

Hur känner man sig som bulimiker?

Ofta börjar det som en vanlig bantning med minskat födointag och undvikande av fett. Under tiden sker en tilltagande fixering vid mat, hungerkänslor och en oemotståndlig längtan efter det "förbjudna" och småningom slår pendeln över motsatt, man proppar i sig stora mängder ofta fe...

user-image

Vilka är tecknen på bulimia och vad kan hända?

De upprepade kräkningarna kan ge flera följder: * Spottkörtlarna förstoras. * Sår på handryggen orsakade av bett i handen vid självframkallade kräkningar. * Tändernas emalj kan skadas av den sura magsaften. * Tandköttsinflammation och i värsta fall tandlossning är andra vanliga kompl...

user-image

Hur kan bulimia behandlas?

Behandlingen är ofta primärt biologisk eftersom det visat sig att antidepressiva läkemedel kan ha god effekt. Psykoterapi behövs som regel som komplement till läkemedelsbehandlingen. I många fall blir psykoterapi den viktigaste eller enda behandlingen. Information om sjukdomen och dess följde...

user-image

Hur är prognosen för bulimia?

Ungefär hälften av de behandlade bulimikerna tillfrisknar, en fjärdedel blir bättre medan en fjärdedel har fortsatta problem.

user-image

Finns det några råd vid bulimia nervosa?

Känn igen symptomen, reagera i tid om du själv eller någon i din omgivning drabbas! Prata med familj och vänner för stöd. Uppsök professionell hjälp.

user-image

Vad är bulimi?

Bulimi är okontrollerade episoder med snabbt intagande av stora mängder mat på kort tid (vråläter eller vräker i sig mat). Bulimi är på ett sätt en motsats till anorektiskt beteende men är samtidigt det tydligaste tecknet på ambivalens (kluvenhet) i förhållandet till mat och ätande. B...

user-image

Hur vet man om man har anorexi/bulimi?

Ett psykologiskt svar på den frågan är att du helt enkelt gör en egen liten undersökning av dina egna matvanor. Och då gäller det att vara så ärlig du bara kan, när du använder mina frågor för att göra en undersökning av dig själv. Anorexi: 1. Är du noga med vad du äter och fö...

user-image

Vad gör man om man misstänker att en kompis har anorexi/bulimi?

Naturligtvis ska man prata med henne/honom om det, men utifrån speciella omständigheter kring just ätstörningsproblematik (anorexi/bulimi) bör man tänka på vissa saker när man ska ta ett snack. Det största problemet är att personer som har den här typen av problem oftast saknar sjukdomsin...

1 2 3 4

Senaste frågorna

Se Alla