crohn

user-image

Hur vet jag om mina diarréer beror på infektion eller inte?

Det är läkarens skyldighet att skilja om infektion ligger bakom din diarré eller inte. Om diarréerna startade i samband med en vistelse utomlands, speciellt i Sydeuropa, Östeuropa och i så kallade utvecklings länder eller efter ha ätit viss mat, speciellt om flera individer insjuknar samtidi...

user-image

Vilka faktorer spelar roll vid förekomsten av Ulcerös kolit och Crohns sjukdom?

Det finns flera olika spekulationer när det gäller sjukdomarnas förekomst. Det är troligt att flera faktorer, listade här nedan, kan spela roll antingen i kombination eller separat så att sjukdomen utvecklas hos en individ. Det är möjligt att man ärver belägenheten att få sjukdomen ulcer...

user-image

Varför kallas Ulcerös kolit och Crohns sjukdom för inflammatoriska sjukdomar?

Kroppens immunförsvar stöter bort främmande ting som t.ex. bakterier, virus eller andra organismer för att de ska inte orsaka sjukdom. När immunförsvaret är ur balans börjar den uppfatta en del av den egna kroppen som främmande och försöker stöta bort den. Därför uppstår inflammation....

user-image

Vilka läkemedel används för att häva skov vid Ulcerös kolit och Crohns sjukdom?

Man använder kortison. Om patienten har lindrigt skov ges kortison i tablett form. Man börjar behandlingen med högre dos och dosen minskas successivt så länge patientens tillstånd förbättras och sättes ut senare. Men förebyggande behandling fortsätter tills vidare. Vid kraftigt skov ges ...

user-image

I vilka områden av världen är Ulcerös kolit och Crohns sjukdom dominerande?

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är vanligare i Europa och Nordamerika än i tropiska Afrika, Sydamerika, Asien och Japan.

user-image

Vilka symtom är vanligast vid Ulcerös kolit och Crohns sjukdom?

Vid Ulcerös kolit är de dominerande symtomen tarmbesvär med blodiga och slemiga diarréer eller lösa avföringar samt allmänna symtom som viktnedgång, ont i magen och trötthet. När det gäller Crohns sjukdom är de vanligaste symtomen diarréer eller lösa avföringar (behöver ej vara blodi...

user-image

Finns det andra symtom vid Ulcerös kolit och Crohns sjukdom som är mindre vanliga?

Ja. Led-, hud-, ögon- och lever symtom kan förekomma om lederna, huden, ögonen och levervägar är inflammerade.

user-image

Varför gör man gastroskopi vid Ulcerös kolit?

Det gör man för att skilja mellan Ulcerös kolit och Cronhs sjukdom. Om man hittar Crohns förändringar vid gastroskopi går det att utesluta Ulcerös kolit men om matstrupen, magsäcken och en bit av tolvfingertarmen är normala går det ej att utesluta Crohns sjukdom.

1 2

Senaste frågorna

Se Alla