Dataingenjör

user-image

Hej Jag vill bli DataIngengör.Jag läser Naturvetenskaplig Linje nu och undrar vilka kurser man behöver minst för att vara behörig att söka till datingengör/ civilingengör

Hej! Behörighetskravet till civilingenjörsutbildningar är, utöver allmän behörighet, minst betyg G i MaE + FyB + KeA. Detta gäller alla civilingenjörsutbildningar oavsett inriktning. Det finns även kortare ingenjörsutbildningar som har lägre behörighetskrav. Inom området Datateknik ...

user-image

hej…ja börjar i nian till hösten å ja känner mig så stressad..för att ja inte riktigt vet va ja vill bli men ja tror att ja vill bli bildingenjör..så.. ja undrar 1 villket linje man ska ...

Hej! Oavsett vilken sorts ingenjör man vill bli är det lämpligt att gå Teknikprogrammet. Där får man den grundläggande utbildning som krävs för att klara av en ingenjörsutbildning på universitet/högskola. Man måste alltså gå på universitet/högskola för att kunna utbilda sig till i...

Senaste frågorna

Se Alla