Dyslexi

user-image

hej… jag kommer från ryssland och har alltid haft prablem med att jag blandar båkstever och att ajg har svart att läsa högt, jag blir fört trött kan man säga… vad ska jag göra, ka...

Jag kan tyvärr inte avgöra om dina problem med bokstäver och läsning beror på att du har ett annat språk som modersmål (om du nu har det) eller om det är så att du lider av tex dyslexi. Men oavsett vilket så behöver du hjälp med att dels ta reda på vad dina problem orsakas av, och dessu...

user-image

Hej Jag är en 20-årig tjej som har dyskalkuli. Allt jag vet om detta är att man har svårt för matte och vänder på siffror. Finns det fler symtom än så?

Dyskalkyli betyder att man har svårigheter när det gäller att hantera siffor och göra beräkningar vilket man gör i matematiken. Det kan visa sig på olika sätt och det är viktigt att komma ihåg att alla som lider av dyskalkyli inte har exakt samma svårigheter utan man har sina starkare...

user-image

hej! jag går andra året på gymnasiet och har alltid haft svårt med stavning och det är ett stort problem för mig. lärare jag har haft under skolgången har påpekat för mina föräldrar att j...

Det är en psykolog eller en specialpedagod i vissa fall som gör en utredning för att konstatera dyslexi. Utredningen går oftast till så att man både gör en del test, men också att man pratar och försöker beskriva sina svårigheter och i vilka sammahang dom uppstår. Det kan vara en förd...

user-image

hej! jag är en tjej på 14år. jag har inte dyselixi, men jag har anlag för det. jag tycker att det är jobbigt i skolan för jag inte förstår vad jag läser, jag tycker också att det är jobb...

Mitt råd är att du ber att få prata med din lärare i det ämnet där det här inträffar mest. Eller så pratar du med din klassföreståndare/huvudlärare eller vad det nu heter på din skola. Berätta för henne/honom hur du känner och hur jobbigt du tycker detta är, och fråga henne/honom o...

user-image

hej! jag är en kille på 16 år. Jag har en kille i min klass som har dyslexi, han är en nära vän till mej och jag skulle vilja kunna hjälpa honom på alla sätt och vis! Nu till min fråga: hur ...

Dyslexi är en speciell typ av läs-, och skrivsvårigheter som kan yttra sig på flera sätt. När en person med dyslexi läser kan personen tex utelämna, eller läsa fel på småord, varför textens sammanhang kan gå förlorad. Dyslexi kallades för ordblindhet förr, vilket syftar just på att ...

user-image

Hej! Hur lätt är det att få en dyselexi diagnos om man är skoltrött? Kan det inte vara så att om man inte har gått till skolan och varit med på undervisning att man då inte kan läsa för d...

Normalt sett så görs en utredning av psykolog och/eller speciallärare och/eller specialpedagog innan man sätter diagnosen dyslexi. En sådan utredning kan innebära att man får göra ett antal test och att man pratar kring själva problemet för att den som gör utredningen skall få en uppfatt...

user-image

hejsan jag har en dotter på 15 år hon går under särskolan i nian. Hon har läs och skrivsvårigheter dyselexi. Hon har kollat på olika särgymnasium och vill inte gå där. Hon känner sig inte h...

Jag kan inte svara dig på vad det finns för alternativ för din dotter då jag inte brevledes kan bedömma hennes förmåga att tillgodogöra sig en annan skolform än särskolan. Jag är heller inte förtrogen med vilka alternativ som finns när det gäller gymnasium, då utbudet varierar väldig...

user-image

Hej! Jag är mamma till en kille som är 14 år. Han har nyss blivit utredd av psykolg,angåeende dyslexi och begåvning.Testerna visar att han är ett sk "Gråzons barn". Har försökt pra...

Det är självklart ett svårt dilemma du och din son hamnat i. Det är nämligen aldrig svart eller vitt i en sådan här situation. Att gå i särskolan, eller använda deras material kan mycket väl påverka självkänslan på det sätt du befarar, då ALLA barn vill vara som andra, dvs normalbeg...

user-image

min bästis har dystlexi.sen hon fick reda på det har det bara gått dåligare för henne i skolan.vi gillar att sjunga o vi sjunger o dansar hela tiden.men jag tror att det + killar påverkar hennes...

Uppenbarligen har beskedet om dyslexin påverkat din kompis i en negativ riktning, vilket får mig att undra ifall hon fått tillräcklig hjälp med att förstå vad dyslexi egentligen innebär, och tillräcklig möjlighet att "smälta" beskedet. Visst innebär det en extra svårighet när...

user-image

Hej! Jag är 28 år och har dyslexi jag har märkt att min son lider av det också när jag anmärkte detta till läraren nonchalerade hon detta och sa att hon trodde att han har koncentrationsvårigh...

Det finns olika test för att fastställa dyslexi och många gånger kombinerar man psykologiska test med test som en specialpedagog utför. Om du inte är nöjd med utredningen av din son och du tycker att man förbisett något, råder jag dig att ta direktkontakt med psykologen. Du nämner inget o...

user-image

Hej svejs. Jag är en liten tjej som är dyslektiker. Jag vill gärna plugga utomlands men är osäker på om jag kan det? Jag har ganska lätt för att prata engelska och förstå men skriva är lite...

Visst kan du plugga utomlands, men först måste du bli klar med dina studier här hemma. Med det menar jag att du ska bli klar med grundskolan och sedan gymnasiet. Får du hjälp med din dyslexi? Har du kontakt med specialpedagog/lärare? Har du gjort någon utredning som visar hur svår din dyslex...

user-image

Hejsan! Jag har lidit av läs-och skrivsvårigheter när jag var mindre. Idag är det bättre. Men jag är inte 100% fri från svårigheterna, tror jag. Oftast när vi läser högt så brukar jag kun...

När man som du lidit av läs-, och skrivsvårigheter så har man ju tyvärr ofta dåliga erfarenheter av det här med att tex läsa högt. Sådana erfarenheter i sig kan ju göra att man blir extra nervös för att läsa fel när man måste läsa högt i skolan. Och nervositeten gör att man är me...

Senaste frågorna

Se Alla