fotomodell

user-image

Varför får man anorexia nervosa?

Sjukdomens bakgrund är förmodligen multifaktoriell, där psykologiska, sociokulturella och biologiska faktorer spelar in. Det moderna slanka kvinnliga skönhetsidealet i västvärlden är starkt bidragande och särskilt stor risk att drabbas löper modeller, dansare och elitidrottare som förvänt...

Senaste frågorna

Se Alla