genetik

user-image

De e bra att människor är sig själva ex…bi, homo men är det inte något medfött?

Ingen forskare idag kan säga helt säkert om vår sexuella läggning är medfödd eller inte. Det finns det som talar för att det är medfött och det finns det som talar emot. Vissa menar förvisso att dom vet "sanningen", men det handlar mer om att dom väljer att bara se delar av fors...

Senaste frågorna

Se Alla