glas

user-image

vad menas med dubbelslipade glas?

Dubbelslipade glas är glas som har två olika styrkor inslipade för att man skall kunna se bra på två olika avstånd. Dessa glas är avseeda för personer med sk "ålderssyn" vilket alla råkar ut för någon gång mellan 40- och 50 års åldern. De används ibland även på yngre pers...

user-image

Vad avgör tjockleken på glasögonglas?

Ett glas tjocklek beror på ett par olika saker. Det viktigaste är glasets brytningsindex, detta index anger glasets förmåga att bryta ljus, dvs glasets förmåga att ändra ljusets väg. Ju högre index glaset har desto tunnare kan man göra det. Luften har t.ex. index 1,0 och det är det man ut...

user-image

Vad är mineralglas?

Mineralglas är det ursprungliga materialet för tillverkning av glasögonlinser. Första gången ett optiskt verkande glas beskrivs är redan år 400 f. Kr i Aristophanes´ komedi Molnen. Det dröjer ända till ca år 1000 innan man använder glasen till att förbättra synen. Dåtidens glas va...

Senaste frågorna

Se Alla