godkänd

user-image

Hej! Jag undrar… jag har gått gymnasiet och läst till undersöterska och har G och IG i betyget så jag har inte ett godkänt slutbetyg så jag undrar… är jag undersöterska fatän jag...

Man har ett fullständigt slutbetyg om det står att man har ett slutbetyg överst på betygsdokumentet. Det kan faktiskt innebära att även om man har IG i alla kurser så kan man ha ett slutbetyg. Däremot måste man vara Godkänd i 90% av kurserna för att vara behörig att söka till högre utb...

user-image

Jag förstår mej inte på mitt betyg, man ska ju räkna ihop sina bästa 16 betyg, men jag har bara 15!! Min no-lärare sa att man skulle räkna no-betyget 3 ggr (?) eftersom det betyget innehåller ...

Hej! Jag tror att det kan vara så att du nu sitter med ditt höstterminsbetyg framför dig, och att det där inte är specificerat alla ämnen. I ett slutbetyg ska det ingå betyg i 16-17 ämnen: Bild, Moderna språk, Engelska, Hemkunskap, Idrott och Hälsa, Matematik, Musik, Biologi, Fysik, Kem...

user-image

Hej!! Jag e en 18 årig tjej. Jag har bott i sverige i ett år o ett halvt år!! Eftersom jag har läst naturvetenskapligt i mitt land, så har jag sökt natur här i sverige men när jag har pratat m...

Hej! Du undrar om man kan bli läkare om man går OP? Ja och nej! Du kan inte söka direkt till läkarutbildningen efter att ha gått OP, men du kan läsa OP och sedan komplettera din utbildning med de kurser som behövs för att bli behörig till läkarutbildningen. Naturvetenskapliga program...

user-image

Hur funkar det om man inte får ut sitt slutbetyg? Vad är viktigast att läsa på Kom-Vux för att få ett slutbetyg?? Jag har inte godkänt i matte bland annat och jag förstår att det är något j...

Även om du inte är godkänd i alla kurser, får du ett slutbetyg. IG är också ett betyg. Det är när du söker till högskola/universitet som du måste vara godkänd på minst 90% av kurserna som ingår i ett slutbetyg för att vara behörig att söka till högskola/universitet. Som särskild b...

user-image

Måste man vara godkänd i alla ämnen när man går ut trean?

Ska jag svara enkelt blir det "Nej". Men så enkelt är det självklart inte. För att få ett slutbetyg när man läst ett program, ska man ha betyg i alla kurser som förekommer på just det programmet. IG är också ett betyg, även om det inte är ett så bra betyg. Ska du söka vidare...

user-image

Får man behörighet till högskolan om man går ett yrkesinriktat program?

Ja, om man läser alla kurser som ingår i ett program, har man en allmän behörighet till högskola/ universitet. För att sedan vara behörig till högskola/ universitet måste man vara godkänd på minst 90% av de kurser som ingår i ett slutbetyg från gymnasiet.

Senaste frågorna

Se Alla