handfat

user-image

Jag tappade ett p-piller i handfatet! Vad gör jag nu?

Om detta händer är det bra att ha en extrakarta hemma som man kan "plocka " av. Då är det viktigt att se till att det är rätt p-piller som du tar,s ärskilt om du använder p-piller av sk. 3-fas (dvs tabletterna har olika färg). Alltså, om du har tappat ett p-piller i handfatet ska...

Senaste frågorna

Se Alla