hemkommun

user-image

Är det sant att man måste betala sina gymnasiestudier själv om man väljer att gå på en skola i en annan stad når programmet finns i ens hemort?

Hej! Eftersom gymnasiet är en kommunal angelägenhet, kan du inte betala din utbildning själv. Det är alltså kommunen som betalar utbildningen för sina elever, och har inte kommunen avtal med någon annan kommun om utbildning så kan man som elev inte heller gå där. Däremot är det ingen...

Senaste frågorna

Se Alla