Hepatit B

user-image

Hur kan man undvika att bli smittad av Hepatit B?

Riktig användning av kondom skyddar mot sexuell överföring av Hepatit B.

user-image

Är hepatit farligt?

Vid en del tillfällen kan den smittade få kronisk leverinfektion/ inflammation som kan leda till skrumplever och levercancer.

user-image

Vilka symtom kan Hepatit B ge?

Gul missfärgning av huden (gulsot). Leverinfektionen ger ofta magsmärtor, illamående, feber och trötthet samt ibland röd-brun missfärgning av urinen. Vid några tillfällen kan man få ledsmärtor och utslag.

user-image

Hur testar man sig för Hepatit B?

Man tar vanliga blodprover som undersöks i laboratorier och proverna kan tas på vilken vårdcentral som helst.

user-image

Kan man få behandling för Hepatit B?

Viruset kan inte botas med behandling. I de flesta fallen ger viruset inte någon mer sjukdomsaktivitet än den första akuta leverinflammationen. Personer som är utsatta för smitta, t.ex. sjukvårdspersonal, men som inte är smittade finns det ett vaccin som skyddar mot Hepatit B.

user-image

Vad är Hepatit B?

Hepatit betyder infektion i levern. Hepatit B är ett av flera virus som kan ge leverinfektion.

user-image

Hur smittas Hepatit B?

Viruset finns i kroppsvätskor som blod, sädesvätska och fuktigheten i vaginan. Vid samlag överförs viruset via dessa kroppsvätskor till partners könsorgan och mun.

Senaste frågorna

Se Alla