hepatit

user-image

Vad är Hepatit B?

Hepatit betyder infektion i levern. Hepatit B är ett av flera virus som kan ge leverinfektion.

user-image

Hur smittas Hepatit B?

Viruset finns i kroppsvätskor som blod, sädesvätska och fuktigheten i vaginan. Vid samlag överförs viruset via dessa kroppsvätskor till partners könsorgan och mun.

user-image

Hur kan man undvika att bli smittad av Hepatit B?

Riktig användning av kondom skyddar mot sexuell överföring av Hepatit B.

user-image

Är hepatit farligt?

Vid en del tillfällen kan den smittade få kronisk leverinfektion/ inflammation som kan leda till skrumplever och levercancer.

user-image

Vilka symtom kan Hepatit B ge?

Gul missfärgning av huden (gulsot). Leverinfektionen ger ofta magsmärtor, illamående, feber och trötthet samt ibland röd-brun missfärgning av urinen. Vid några tillfällen kan man få ledsmärtor och utslag.

user-image

Hur testar man sig för Hepatit B?

Man tar vanliga blodprover som undersöks i laboratorier och proverna kan tas på vilken vårdcentral som helst.

user-image

Kan man få behandling för Hepatit B?

Viruset kan inte botas med behandling. I de flesta fallen ger viruset inte någon mer sjukdomsaktivitet än den första akuta leverinflammationen. Personer som är utsatta för smitta, t.ex. sjukvårdspersonal, men som inte är smittade finns det ett vaccin som skyddar mot Hepatit B.

user-image

Är sexuellt överförbara sjukdomar farliga?

Hiv-infektionen leder med stor sannolikhet alltid till AIDS. Hepatit b och syfilis kan ge allvarliga och livshotande sjukdomar. Chlamydia och gonorré är allvarliga, inte minst p.g.a att de kan leda till nedsatt fruktbarhet. Könsvårtor och könsherpes är i stort sett ofarliga men kan ge obehag u...

user-image

Vilka symtom kan tyda på STD?

Observera att Hiv-infektion eller Hepatit b inte ger sjukdomstecken från könsorganen. #Symtom som kan tyda på att man har en sexuellt överförbar sjukdom: 1. Flytningar hos kvinnor: Det är helt normalt att ha flytningar, speciellt mitt i menscykeln. Däremot bör man vara uppmärksam på f...

user-image

Vilka sexuellt överförbara sjukdomar finns det?

De vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna i Sverige idag är klamydia, könsvårtor och könsherpes. Mindre utbredda är flatlöss, skabb, hiv-infektion och hepatit b. Sällsynta i Sverige är gonorré och syfilis. Två sjukdomar som inte är sexuellt överförbara men som oftast uppfattas so...

Senaste frågorna

Se Alla