inflamtion

user-image

Är blåskatarr detsamma som urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion brukar kallas för blåskatarr, men så heter det bara om bakterierna har slagit sig ned i urinblåsan (nedre urinvägsinfektion). Om infektionen stiger uppåt till njurbäckenet kallas den för njurbäcken inflamation/infektion (uppåtstigande/ övre urinvägsinfektion). Det är ...

Senaste frågorna

Se Alla