krigsupplevelse

user-image

Vad innebär reaktioner på allvarlig belastning?

Vid dessa tillstånd är det alltid en allvarlig psykisk belastande handling som påverkar personen, en utlösande orsak som inte kan bearbetas och då skiljer vi mellan två olika former. Det ena är akut stressångest och den andra är posttraumatisk stress-symtom. #Akut stress Ett tillstånd...

Senaste frågorna

Se Alla