leverinfektion

user-image

Är hepatit farligt?

Vid en del tillfällen kan den smittade få kronisk leverinfektion/ inflammation som kan leda till skrumplever och levercancer.

user-image

Vilka symtom kan Hepatit B ge?

Gul missfärgning av huden (gulsot). Leverinfektionen ger ofta magsmärtor, illamående, feber och trötthet samt ibland röd-brun missfärgning av urinen. Vid några tillfällen kan man få ledsmärtor och utslag.

user-image

Hur testar man sig för Hepatit B?

Man tar vanliga blodprover som undersöks i laboratorier och proverna kan tas på vilken vårdcentral som helst.

user-image

Kan man få behandling för Hepatit B?

Viruset kan inte botas med behandling. I de flesta fallen ger viruset inte någon mer sjukdomsaktivitet än den första akuta leverinflammationen. Personer som är utsatta för smitta, t.ex. sjukvårdspersonal, men som inte är smittade finns det ett vaccin som skyddar mot Hepatit B.

Senaste frågorna

Se Alla