miljö

user-image

Hej! Jag undrar varför vissa personer klarar av fruktansvärda problem som övergrepp, ångest, misshandel och andra svårigheter utan att göra sig själva illa. Medan andra som kanske inte har det...

Den här frågan är väldigt komplex men jag ska försöka ge dig ett förenklat svar för att ge dig en uppfattning om hur det kan fungera. Vi föds alla med olika förutsättning när det gäller att hantera livets omständigheter. Vi är tex olika när det gäller hur pass sårbara/känsliga...

user-image

De e bra att människor är sig själva ex…bi, homo men är det inte något medfött?

Ingen forskare idag kan säga helt säkert om vår sexuella läggning är medfödd eller inte. Det finns det som talar för att det är medfött och det finns det som talar emot. Vissa menar förvisso att dom vet "sanningen", men det handlar mer om att dom väljer att bara se delar av fors...

user-image

Jag känner mig ibland orolig inför framtiden med tanke på miljöförstöringar, våld, krig och allt annat elände man får höra om dagligen!

Det här handlar om en sorts psykologiskt slitage som följer med vårt accelererande informationssamhälle, där kunskap och medvetenhet sitter i högsätet. Vad jag menar med det är att man idag i alla åldrar egentligen, men speciellt i tonåren och tjugoåren, utsätts för ett bombardemang av ...

Senaste frågorna

Se Alla