nationella

user-image

Vad är lösningarna till de nationella matteproven för åkurs nio år 2007

Hejsan! Provsvaren till de nationella proven har flera års sekretess och även själva proven. Därför kan varken jag eller någon annan lärare ge dig dessa. En skillnad är om du har gjort provet, då kan du och din lärare gå igenom ditt resultat och titta på provsvaren men du får inte ta me...

user-image

Hej!! Om jag går Naturvetenskapliga linjen, vilka jobb har jag möjlighet att få då. Jag hade 180p i slutbetyg i nian och jag fick G i matte i nian, har jag möjlighet att klara av Natur?

Hej! Naturvetenskapliga programmet är ett studieförberedande program med mycket matematik och naturvetenskapliga ämnen. Ett studieförberedande program är tänkt att man ska läsa för att ha behörigheter av olika slag till högskole/universitetsutbildningar, så att få ett jobb direkt efter ...

user-image

Vad är individuellt val? Hur många timmar har man det?

Individuellt val i gymnasiet är det val där man själv kan påverka vilka kurser man vill läsa. Alla måste göra ett individuellt val. 300 av de 2500 poäng som ingår i ett gymnasieprogram är poäng på kurser som man väljer själv = individuellt val. Vilka kurser det finns att välja på ...

user-image

Kan ett gymnasieprogram ha en speciell inriktning?

Alla nationella program, utom omvårdnadsprogrammet, har mer än en inriktning. När det gäller val till olika inriktningar på det program som du vill gå, ska du tala med din studie- och yrkesvägledare vad som gäller i din kommun. Ibland ska man välja i åk 9 vilken inriktning man vill ha, sk ...

user-image

Vilka program finns det att välja mellan?

Det finns 17 nationella program att välja mellan till gymnasiet. De är: Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industripr...

user-image

Får man behörighet till högskolan om man går ett yrkesinriktat program?

Ja, om man läser alla kurser som ingår i ett program, har man en allmän behörighet till högskola/ universitet. För att sedan vara behörig till högskola/ universitet måste man vara godkänd på minst 90% av de kurser som ingår i ett slutbetyg från gymnasiet.

Senaste frågorna

Se Alla