naturvetenskapsprogrammet

user-image

vet du möjligtvis hur mycket poäng man behöver för att komma in på samhälle eller natur år 2003-2004???

Nej, det kan jag inte svara på eftersom det är olika siffror i olika kommuner. Enklast får du reda på det om du tar kontakt med din studie- och yrkesvägledare, antingen den på grundskolan eller den på gymnasiet. Lycka till!

Senaste frågorna

Se Alla