nervosa

user-image

Vad är anorexia?

Anorexia nervosa definieras som självsvält. Anorexia börjar vanligen i tonåren och är 10 gånger vanligare hos flickor än pojkar. Anorexia nervosa finns som ren form (förekommer som en ensam sjukdom), dels omväxlande sjukdoms bild med hetsätning s.k Bulimia nervosa. Utvecklingen av Anorexia...

user-image

Varför får man bulimia?

Samband och övergångsformer finns mellan hetsätning och anorexia nervosa. Man tror att även denna sjukdom har flera bakomliggande orsaker, personliga faktorer och sociala och kulturella faktorer. Bulimi förekommer främst i västvärlden, där vi samtidigt har det moderna slanka kvinnoidealet s...

user-image

Vad är det för skillnader mellan anorexia och bulimia?

Vid anorexi förekommer bara självsvält, vid bulimi även hetsätning varvat med svältperioder. Bulimi kan vara svårare att upptäcka, dels beroende på att kroppsvikten vanligen är normal, dels också genom att bulimikern försöker dölja sin sjukdom pga skamkänslor. Bulimikern anses ha allm...

user-image

Hur känner man sig som bulimiker?

Ofta börjar det som en vanlig bantning med minskat födointag och undvikande av fett. Under tiden sker en tilltagande fixering vid mat, hungerkänslor och en oemotståndlig längtan efter det "förbjudna" och småningom slår pendeln över motsatt, man proppar i sig stora mängder ofta fe...

user-image

Vilka är tecknen på bulimia och vad kan hända?

De upprepade kräkningarna kan ge flera följder: * Spottkörtlarna förstoras. * Sår på handryggen orsakade av bett i handen vid självframkallade kräkningar. * Tändernas emalj kan skadas av den sura magsaften. * Tandköttsinflammation och i värsta fall tandlossning är andra vanliga kompl...

user-image

Hur kan bulimia behandlas?

Behandlingen är ofta primärt biologisk eftersom det visat sig att antidepressiva läkemedel kan ha god effekt. Psykoterapi behövs som regel som komplement till läkemedelsbehandlingen. I många fall blir psykoterapi den viktigaste eller enda behandlingen. Information om sjukdomen och dess följde...

user-image

Hur är prognosen för bulimia?

Ungefär hälften av de behandlade bulimikerna tillfrisknar, en fjärdedel blir bättre medan en fjärdedel har fortsatta problem.

user-image

Finns det några råd vid bulimia nervosa?

Känn igen symptomen, reagera i tid om du själv eller någon i din omgivning drabbas! Prata med familj och vänner för stöd. Uppsök professionell hjälp.

user-image

Vad kan hända om man har anorexia nervosa?

Utan behandling kan sjukdomen medföra allvarliga kroppsliga komplikationer som har hög dödlighet. Vid långvarig svält kan skador på inre organ som hjärna, hjärta, njurar och lever utvecklas liksom benskörhet (osteoporos) och hos yngre kan längdtillväxten avstanna. Psykiska symptom, fr...

user-image

Finns det några råd att ge vid anorexia nervosa?

Känn igen symptomen, reagera i tid om du själv eller någon i omgivningen drabbas! Prata med familj och vänner för stöd. Uppsök professionell hjälp.

user-image

Vad är bulimia nervosa (hetsätning)?

Bulimi är en ätstörning, som är vanligast hos tonårsflickor och unga kvinnor. Sjukdomen kännetecknas av hetsätning vid upprepade tillfällen med snabbt intag av stora mängder ofta kaloririk och lättäten föda. Hetsätningen varvas med försök att gå ned i vikt genom sträng diet, självf...

user-image

Hur känner man sig som anorektiker?

Man är fixerad vid mat och kalorier som ständigt sysselsätter tankarna, läser recept och kaloritabeller, planerar noga hur lite man ska äta. Matvanorna ändras, man petar runt maten i småbitar på tallriken, sitter länge vid matbordet även med en liten måltid även för att få omgivningen ...

1 2

Senaste frågorna

Se Alla