ordning

user-image

Jag råkade äta fel p-piller på kartan. Hjälp, vad gör jag?

Om du tar p-pillren i fel ordning kan det äventyra säkerheten med p-pillret. Om du tror att du tagit dem i fel ordning så tag kontakt med din ungdomsmottagning så kan de hjälpa dig.

Senaste frågorna

Se Alla