öronsus

user-image

Är öronsmärtor vanligt?

Öronsmärtor är vanligt förekommande, 4% av alla patienter som söker läkare söker p.g.a. öronsmärtor. Vanligaste medföljande symtom är vätska från örat, nedsatt hörsel, klåda, öronsus, feber, yrsel och ÖLI (övre luftvägs infektion).

Senaste frågorna

Se Alla