överförbar

user-image

Vad är chlamydia?

Chlamydia är en sjukdom som orsakas av en bakterie. Denna bakterie trivs på slemhinnorna i könsorganen, urinvägarna och i ändtarmen och kan leda till infektion i dessa organ. Bakterien kan också slå sig ned i ögonens slemhinnor och ge infektion där.

user-image

Hur smittas chlamydia?

Smitto-överföringen sker vid direktkontakt mellan dina och din partners slemhinnor under samlag. Du kan dessutom smitta dig själv om du berör könsorganet och därefter gnider dig i ögonen.

user-image

Är chlamydia farligt?

Chlamydia bakterierna är farliga p.g.a att de kan reducera fruktbarheten både hos kvinnor och män. P.g.a denna risk är det viktigt att få behandling i tid. Behandlingen av klamydia är enkel, det svåra är att upptäcka sjukdomen ( Chlamydia är en anmälningspliktig sjukdom enl. Smittoskyddsl...

user-image

Vilka symtom kan chlamydia ge?

Många kan ha smittats av chlamydia utan att ha symtom. Vid de tillfällen då chlamydia ger symtom så märks dessa enligt följande: #Hos kvinnor: Flytning eller blödning mellan menstruationen, sveda vid vattenkastning eller täta trängningar, smärta nederst i magen. Får du feber samtidig...

user-image

Hur ställer man diagnosen chlamydia?

Förutom att man går igenom sjukhistorian och symtom så skall man ta prover. Proverna utgörs antingen av ett urinprov eller provtagning med bomullspinne, speciellt riktad mot chlamydia.

user-image

Kan jag få behandling för chlamydia?

Chlamydia kan behandlas med antibiotika, men var noga med att ta hela tablettkuren. Det är viktigt att en fast partner behandlas samtidigt, annars finns det risk för att ni återsmittar varandra igen. Av samma orsak måste ni använda kondom tills det är säkert att båda två är kvitt sjukdomen...

user-image

Vad händer med andra partners som jag har haft, om jag är smittad av chlamydia?

Om du har fått verifierat att du har en chlamydia-infektion och har haft flera partners de sista halvåret är det stor risk att någon av dessa har sjukdomen. Det är därför viktigt att tidigare partners får besked om detta så att också de får behandling. Detta besked kan du ge själv, du ka...

user-image

Hur lång tid efter smittpunkten får man symtom på Chlamydia?

Om du får symtom kommer du att märka det inom en eller två veckor efter smittotillfället.

user-image

Vad är gonorré?

Det är en sällsynt sexuellt överförbar sjukdom i Sverige. Den är vanligt förekommande i utlandet. Gonorré orsakas av en bakterie. Bakterien kan finnas på slemhinnor i könsorganen, urinvägarna, ändtarmen och halsen.

user-image

Vad är en sexuell överförbar sjukdom (STD)?

Det är en sjukdom som överförs vid olika former av samlag och sexuell kontakt. Vissa sjukdomar smittar bara vid samlag, vid kontakt mellan kön och penis och ändtarm och penis. Andra smittar vid munsex eller oralsex, vid kontakt mellan mun och könsorgan. Sexuellt överförbara sjukdomar orsakas...

user-image

Hur kan man undvika att bli smittad?

Det finns tre sätt att reducera smittorisken. 1. Du kan undvika samlag 2. Använda kondom 3. Förhållande till endast en partner. Välj sedan det som känns mest riktigt för dig.

1 2

Senaste frågorna

Se Alla