professor

user-image

Hej Maria! Jag ska studera på universitet el högskola och vill gärna ta någon slags doktors/magisterexamen för att kunna forska. Jag är väldigt intresserad av samhällsfrågor, speciellt inrikt...

Du kan, som jag ser det, gå lite olika vägar. Antingen läser du ett sammanhållet program och fortsätter med forskning efter det, eller så läser du fristående kurser inom det du är intresserad av och på så sätt "gör" din egen utbildning för att fortsätta med forskning efter d...

Senaste frågorna

Se Alla