pullning

user-image

Är risken stor för HIV-smitta om vid pullning om såret är ca 5mm långt och ca 2mm djupt?? (Blödde endast lite)

Var sitter såret? Risken för HIV-smitta är vid kontakt med slemhinnor eller blod-/ kroppsvätskor. Så det finns risk om det förreliger en hudskada. Om det finns en tveksamhet om att tex din motpartnern kan ha smitta tycker jag det finns anledning att testa dig med 2 enkla prover gentemot HIV fr...

Senaste frågorna

Se Alla