satan

user-image

Hej! Jag är lite orolig för min lillebror som är 17 år. Han har börjat "digga" satanism. Han har bl.a. sagt att han har mer förståelse för satanism och så idag. Han bär ett halsban...

Visst kan det vara en del i att söka en identitet, men enligt min erfarenhet är det alltid en varningssignal när en ung människa börjar söka sin identitet i extremgrupper med värderingar som är främmande för vad man vanligtvis anser vara sunt. Så, det är bra att du reagerar och inte bara...

Senaste frågorna

Se Alla