sexuell

user-image

Hej! Förut chattade jag med en kille som har gått i min klass i 2 år men han går i en annan skola nu. Jag var lite kär i honom förut, men nu känner jag mig bara äcklad av honom! det var så ...

Ja, du kan anmäla honom för det här. Det vore bra om du vågade berätta för din mamma och pappa så dom kan hjälp dig och stötta dig om du vill anmäla honom, men även för att dom ska kunna hjälpa dig att få stopp på det här. Men om det känns helt omöjligt så råder jag dig att gå t...

user-image

Min fråga kan verka konstig. Det är så att jag alltid har haft dålig kontakt med min pappa. Han har aldrig behandlat mig som sin dotter utan som en vuxen. När jag var nio år sa han b.la att jag ...

Jag kan tyvärr inte tala om för dig vad det är du gör som fångar äldre mäns uppmärksamhet då jag vet alldeles för lite om dig, och inte ens träffat dig. Men du verkar själv vara inne på att det har att göra med hur din pappa behandlade dig, vilket verkar troligt. Det kan vara så att b...

user-image

Hur kan man undvika att bli smittad av Hepatit B?

Riktig användning av kondom skyddar mot sexuell överföring av Hepatit B.

user-image

Är hepatit farligt?

Vid en del tillfällen kan den smittade få kronisk leverinfektion/ inflammation som kan leda till skrumplever och levercancer.

user-image

Vilka symtom kan Hepatit B ge?

Gul missfärgning av huden (gulsot). Leverinfektionen ger ofta magsmärtor, illamående, feber och trötthet samt ibland röd-brun missfärgning av urinen. Vid några tillfällen kan man få ledsmärtor och utslag.

user-image

Hur testar man sig för Hepatit B?

Man tar vanliga blodprover som undersöks i laboratorier och proverna kan tas på vilken vårdcentral som helst.

user-image

Kan man få behandling för Hepatit B?

Viruset kan inte botas med behandling. I de flesta fallen ger viruset inte någon mer sjukdomsaktivitet än den första akuta leverinflammationen. Personer som är utsatta för smitta, t.ex. sjukvårdspersonal, men som inte är smittade finns det ett vaccin som skyddar mot Hepatit B.

user-image

Är chlamydia farligt?

Chlamydia bakterierna är farliga p.g.a att de kan reducera fruktbarheten både hos kvinnor och män. P.g.a denna risk är det viktigt att få behandling i tid. Behandlingen av klamydia är enkel, det svåra är att upptäcka sjukdomen ( Chlamydia är en anmälningspliktig sjukdom enl. Smittoskyddsl...

user-image

Vilka symtom kan chlamydia ge?

Många kan ha smittats av chlamydia utan att ha symtom. Vid de tillfällen då chlamydia ger symtom så märks dessa enligt följande: #Hos kvinnor: Flytning eller blödning mellan menstruationen, sveda vid vattenkastning eller täta trängningar, smärta nederst i magen. Får du feber samtidig...

user-image

Hur ställer man diagnosen chlamydia?

Förutom att man går igenom sjukhistorian och symtom så skall man ta prover. Proverna utgörs antingen av ett urinprov eller provtagning med bomullspinne, speciellt riktad mot chlamydia.

user-image

Kan jag få behandling för chlamydia?

Chlamydia kan behandlas med antibiotika, men var noga med att ta hela tablettkuren. Det är viktigt att en fast partner behandlas samtidigt, annars finns det risk för att ni återsmittar varandra igen. Av samma orsak måste ni använda kondom tills det är säkert att båda två är kvitt sjukdomen...

1 2

Senaste frågorna

Se Alla