skvallra

user-image

Om man är kär i någon och så går man till skolsköterskan och så skvallrar skolsköterskan till min mamma vem vänder man till sig då?

I ett sådant här fall finns det som jag ser det ingen anledning för skolsköterskan att bryta tystnadsplikten. Det gör man endast i fall där det är fara för någons hälsa eller liv, och det verkar det ju inte vara fråga om här. Det du kan göra är att vända dig till skolsköterskans chef...

user-image

Min lärare/föreläsare har svikit mig genom att berätta saker jag sagt i förtroende för andra!

Ett förtroende i ett sådant här fall innebär att två personer har ingått en pakt kring något som den ena berättat för den andra. En grundförutsättning för att läraren sviker dig är alltså att hon/han förstått att det du berättat absolut inte får föras vidare. Är inte detta uttal...

Senaste frågorna

Se Alla