sociolog

user-image

Vad är skillnaden mellan socionom och sociolog?

Socionom är den som gått Socionomprogrammet och därmed läst bl.a. social-psykologi. Han/hon jobbar som kurator, på socialkontor eller behandlingshem. Sociolog kallar man den som forskar inom ämnet sociologi. Ämnet omfattar frågor kring hur individen fungerar i samhället, men också hur samh...

Senaste frågorna

Se Alla