specialutformade

user-image
______ specialuser

Kan ett gymnasieprogram ha en speciell inriktning?

Alla nationella program, utom omvårdnadsprogrammet, har mer än en inriktning. När det gäller val till olika inriktningar på det program som du vill gå, ska du tala med din studie- och yrkesvägledare vad som gäller i din kommun. Ibland ska man välja i åk 9 vilken inriktning man vill ha, sk ...

user-image
______ specialuser

Kan man kombinera ihop till ett gymnasieprogram själv?

Ja, det ska man kunna göra. Tyvärr är det inte så vanligt och det är enklare inom de teoretiska utbildningarna. Problemet för skolan är att kurser krockar med varandra när man lägger ett schema. Därför finns det på många skolor specialutformade program, där man försöker kombinera iho...

Senaste frågorna

Se Alla