tenta

user-image

Jag gick ut gymnasiet för ca 1/2 år sedan. Jag fick ganska låga betyg i några ämnen som jag vill ha högre i. Kan man på något sätt tenta upp dem till högre eller måste man gå Komvux?

Om du har fått IG i någon kurs kan du göra om hel eller del av kursen för att få G eller mer. Då ska du tala med din gamla skola och höra hur det kan läggas upp. Detta ska du göra inom det närmaste, för ju längre tid du väntar, ju mer glömmer du, samt att läraren som haft kursen kansk...

user-image

Mina föräldrar har för höga krav på mina studieresultat!

Sätt dig ned tillsammans med dina föräldrar (ibland kan det vara bra att ta dom var för sig) och be dem berätta om hur de ser på det här med studieresultat. Ligger du på den prestationsnivån dom tycker att du borde? Finns det vissa ämnen dom tycker är viktigare än andra? Hur var det för...

user-image

Jag känner stor prestationsångest inför prov/tentor!

En grundläggande fråga i detta samanhang är ifall du trots prestationsångest lyckas få ett bra resultat eller om du misslyckas. Är det så att du ändå får goda betyg finns det stora förväntningar någonstans, antingen dina egna och/eller omgivningens. Förväntningar är luriga saker där...

user-image

Mina föräldrar har för höga krav på mina studieresultat!

Sätt dig ned tillsammans med dina föräldrar (ibland kan det vara bra att ta dom var för sig) och be dem berätta om hur de ser på det här med studieresultat. Ligger du på den prestationsnivån dom tycker att du borde? Finns det vissa ämnen dom tycker är viktigare än andra? Hur var det för...

Senaste frågorna

Se Alla