tillstånd

user-image

Om man är yngre än 18 får man gifta sig då?Jag har hört att man kan ansöka omnågot tillstånd eller liknande, men vet ej om det är så.

Det stämmer att man inte får gifta sig om man är under 18 utan att söka särskilt tillstånd hos länsstyrelsen. Dom beviljar endast tillstånd om det finns särskilda skäl till detta och det bedöms från fall till fall där även socialnämnden kan bli inkopplad för att yttra sig.

Senaste frågorna

Se Alla