tjocklek

user-image

Vad avgör tjockleken på glasögonglas?

Ett glas tjocklek beror på ett par olika saker. Det viktigaste är glasets brytningsindex, detta index anger glasets förmåga att bryta ljus, dvs glasets förmåga att ändra ljusets väg. Ju högre index glaset har desto tunnare kan man göra det. Luften har t.ex. index 1,0 och det är det man ut...

Senaste frågorna

Se Alla