ung 15

user-image
Sara Ek

Hej! Jag har lite ångest/problem. Det är så att jag har träffat en tjej som är så enormt go och härlig, trivs enormt tillsammans och så. MEN! Hon är 15 och jag 23 =/, det är ju inte lät...

Hej!Enligt lagen så räknas det som ett brott om man har sex (samlag eller likvärdigt) med någon under 15 år, du kan läsa mer om det här i brottsbalken under kapitel 6  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K6För jag an...

Senaste frågorna

Se Alla