varför mår unga dåligt?

user-image
Amanda Andersson

Hej! Tack för ditt fantastiska engagemang! Ni är bäst! Jag arbetar med ett projekt och undrar vad du anser är det största anledningen/problemet för ungdomarna att de mår dåligt? Tack s...

Hej!Förlåt för mitt sena svar, jag har inte vetat hur jag kommer åt svarsfunktionen på nya ungdomar.se Vad roligt att du uppskattar vårt arbete! Jag tror att en av orsakerna till att ungdomar mår dåligt är den stora press som ungdomar idag har på sig. I dagens samhälle vär...

Senaste frågorna

Se Alla