virus

user-image

uDen här frågan är mycket viktig, så jag skulle uppskatta om jag fick svar på den! Nu är det så här att jag vet om en, vars skola fick besök av någon som pratade om sex med dem. Hon påstod ...

HPV är en förkortning av namnet på det virus som orsakar en könssjukdom man vanligtvis kallar kondylom. Den är förvisso vanlig och många bär på viruset utan att veta om det, men du kan skydda dig genom att använda kondom, varför siffrorna du fått höra borde gälla personer som har oskyd...

user-image

Om man blir smittad, finns viruset kvar i kroppen resten av mitt liv då eller kan det botas eller försvinna av sig självt?

Beror på vad som är agensen. Virus eller bakterier? Bakterier botas, däremot virus är svårt att bota helt o hållet. Finns mediciner som minskar symtomen men kan inte bota infektionen helt.

user-image

Vad är Hepatit B?

Hepatit betyder infektion i levern. Hepatit B är ett av flera virus som kan ge leverinfektion.

user-image

Vad är HIV?

HIV är en förkortning för ”Human Immuno Deficiency Virus”. HIV angriper kroppens försvarsceller så att dessa mister förmågan till att bekämpa infektioner och vissa cancerformer. HIV leder med stor sannolikhet till AIDS.

user-image

Hur smittar HIV?

HIV finns bl.a. i blodet, i sädesvätska och i fuktigheten i vaginan. Smitto-överföringen sker därför först och främst vid oskyddat samlag. HIV kan dessutom överföras vid användning av orena sprutor och sprutspetsar, t.ex. hos narkotika missbrukare. Till sist kan HIV också överföras fr...

user-image

Vad är könsherpes?

Herpes i genitalis ( könsorganen ). Det är små blåsor och små utslag på könsorganen orsakade av herpesvirus.

user-image

Hur smittas könsherpes?

Könsherpes finns i sår och i vätskan från såret. Viruset överförs först och främst vid direktkontakt mellan sår eller sårvätska och med din partners slemhinnor på yttre könsorganen, ändtarmen, läppar och munnen. Men viruset kan också smitta om du får sårvätska på händerna och p...

user-image

Hur kan man undvika att bli smittad av könsherpes?

Kondom skyddar, precis som vid könsvårtor eller kondylom, bara de delar som täcks utav kondomen. Virus i sår som inte täcks utav kondomen kommer därför kunna smitta vid samlag. Störst smittorisk har könsherpesvirus om utbrottet har synliga blåsor, herpesutslag och sår. Du bör därför u...

user-image

Vad är könsvårtor?

Det är vårtor som uppstår på slemhinnor och hud, speciellt runt och i yttre könsorganen och i ändtarmsöppningen. Vårtorna förorsakas av ett virus som kallas HPV ( Human Pappillon Virus ). Det finns omkring trettio olika typer av HPV som kan infektera könsorganen. Vårtorna indelas i olika ...

user-image

Hur smittas könsvårtorna?

Egentligen är det inte själva vårtorna som smittar utan det är viruset. Viruset överförs genom att slemhinne-ytorna med virus på kommer i kontakt med partnerns hud eller slemhinnor. Vid oralsex kan man också få virus på slemhinnorna i munnen och i sällsynta fall även vårtor där.

user-image

Är könsvårtor farliga?

Kondyloma är ofarliga. Virus som förorsakar vårtorna sprider sig inte till de inre organen och därmed påverkas inte möjligheten att få barn. Viruset förhåller sig utanpå slemhinnor och hud och går inte in i blodet. Däremot kan något HPV-virus emellertid ge cellförändringar på livmode...

user-image

Hur uppstår vårtor?

Verrucae vulgaris orsakas av ett virus som kallas för HPV (Human Papilloma Virus). En tid (ca 2-3 år) efter smittan med vårtor, utvecklas delvis en immunitet (försvar) och skydd mot en ny vårtvirus smitta. Dessutom denna utvecklade immuniteten leder till att vårtorna förvinner.Därför är de...

Senaste frågorna

Se Alla