visdomstand

user-image

Hur vet man vilka tänder som är visdomständer?

Räkna. Visdomstanden är den 8:e tanden från mittlinjen. Mittlinjen är mellanrummet mellan dina 2 framtänder.

user-image

När får man visdomständer?

Vanligast mellan 18-25 år. Men i enstaka fall kan de komma tidigare eller senare.

user-image

Får alla människor visdomständer?

Nej, det varierar. En del får inga alls, andra får en, två eller tre, och några får alla fyra.

user-image

Kan visdomständerna bli synliga om man drar ut en annan tand?

Ja,det kan dom. Om tanden framför är dålig och har en dålig prognos,så kan den dras ut och då kan visdomstanden vandra fram och ställa sig där istället. Det bedöms från fall till fall om det är möjligt,dvs det är inte alltid det går.

user-image

Varför heter det visdomstand?

Troligen beror det på att de bryter fram i 18-25 års åldern och att det är då man går in i vuxenvärlden och blir "vis". Härstammar från antiken, har läst någonstans att den kallades "dentii intelligenti" dvs intelligent tanden.Den har dock inget med visdom att göra.

user-image

Varför har jag bara fått en visdomstand?

Naturens nyck, en del får en, en del får fler och andra får inga alls.

user-image

Ska man ta bort en visdomstand om den är öm?

Beror ömheten på inflammation runt tanden skall man vänta och behandla inflammationen först. När det sedan lugnat ner sig tar man bort tanden.

user-image

Varför kommer det var runt visdomstanden?

Ofta är det lite trångt för visdomstanden,spec. i underkäken. Den kommer inte fram helt och hållet, dvs halva kronan är gömd under slemhinnan. Det kan också bildas en "ficka" bakom tanden. Mat och bakterier kan samla sig inunder och där växer det ostört. Kroppen försvarar sig m...

user-image

Ska man ta bort visdomständer, även om de inte ger några problem?

Nej! Ser allt bra på röntgenbilderna och man inte kan ana några framtida problem får de sitta kvar.

user-image

Hur tar man bort en visdomstand?

Med en undersökning och röntgenbilder görs en bedömning av hur tanden ser ut och hur den ligger i käken.Om tanden till större delen är framme tas den ut på vanligt vis. Efter bedövning lirkar och vickar man på tanden tills den blir lös. Sedan lyfter man ut den med en tång. Sårområdet k...

Senaste frågorna

Se Alla