Integritetspolicy

Integritetspolicy för Ungdomar.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter på Ungdomar.se
I den här texten förklarar vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser igenom hur den behandlingen går till så att du känner dig trygg hos oss. Ungdomar.se är en del av Stiftelsen Fryshuset. Det är Stiftelsen Fryshuset som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss på Fryshuset om du har frågor, längst ner hittar du våra kontaktuppgifter. 

1. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som går att koppla till just dig. Det kan till exempel vara ditt namn, dina kontaktuppgifter, ett fotografi på dig eller personliga uppgifter som du kan ha lagt in i dina inlägg i forumet.

2. Hur behandlar vi dina personuppgifter och varför?
-När du väljer att skapa ett användarkonto hos oss och delta i forumet
För att skapa ett användarkonto hos oss måste du vara 13 år eller äldre. Du får dock inte vara äldre än 25 år. När du skapar ett användarkonto samlar vi in personuppgifter, såsom din e-mailadress. Du kan sedan välja att fylla i fler uppgifter om dig själv, såsom ditt namn, vilken stad du bor i, ditt födelsedatum och information om dina sociala medie-profiler. Det är du själv som anger uppgifterna när du skapar kontot och du kan enkelt ändra uppgifterna själv under dina kontoinställningar.Vi behandlar uppgifterna för att ge dig möjligheten att delta i forumet på Ungdomar.se och behandlar uppgifterna baserat på det medlemsavtal du ingår med oss när du väljer att registrera dig som medlem på Ungdomar.se. Om du väljer att till exempel skriva om din hälsa, din sexuella läggning eller din religiösa eller filosofiska tillhörighet samtycker du till att vi behandlar dessa personuppgifter om dig. Tänk därför på att alltid noga överväga om du verkligen ska dela med dig av sådan information till andra i forumet eftersom informationen blir offentlig för alla som besöker hemsidan. Du kan alltid välja att återkalla ditt samtycke och då kommer vi att radera den informationen, men risken finns alltid att informationen redan har delats med andra som du inte hade tänkt dig.

-När du väljer att delta i någon av våra tävlingar
När du väljer att delta i en tävling blir du ombedd att ange din e-mailadress för att vi ska kunna komma i kontakt med dig om du vunnit tävlingen. Om du vunnit en tävling, eller på annat sätt ska bli tilldelad ett pris, ber vi dig även ange din postadress för att vi ska kunna dela ut priset. Du kan självklart välja att inte dela med dig av din postadress, något som dock kan innebära att vi inte kommer att kunna dela ut priset. Vi behandlar den här typen av information baserat på en intresseavvägning vi gjort, då vi behöver de här uppgifterna för att kunna anordna tävlingar på Ungdomar.se.

-Information vid frågor till Stöd & Svar
Vi behandlar även personuppgifter som du själv valt att dela med dig av när du ställer en fråga till någon av våra experter i Stöd & Svar. Kom ihåg att vi även kommer att behandla känsliga personuppgifter om dig om du väljer att dela med dig av sådana uppgifter och har samtyckt till det. Känsliga uppgifter kan exempelvis vara information om din hälsa, sexuell läggning, etniskt ursprung eller din religiösa tillhörighet. För att skicka in en fråga till någon av våra experter behöver du vara 13 år eller äldre. Vi behandlar dina personuppgifter för att bedriva Stöd & Svar baserat på samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

-För att kunna kontakta polisen om vi märker att du, eller någon annan, kan fara illa
När du registrerar ditt konto sparar vi även information om din IP-adress. Detta gör vi för att kunna ge den informationen samt din e-mailadress till polisen om vi märker att du, eller någon annan, far illa eller kan komma att fara illa. Vi behandlar den här typen av information baserat på en intresseavvägning vi gjort. Vårt intresse av att kunna hindra och rapportera om någon far illa väger tyngre än ditt behov av skydd för dina personuppgifter i det här fallet.

-För att försvara Fryshuset om något skulle gå snett
Vi sparar även din e-mailadress, det du publicerat på sajten samt information om din IP-adress för att kunna använda i domstol om något skulle gå snett (juridiskt heter det att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk). Detta kan bland annat inkludera att vi ger dina uppgifter till polisen. Vi behandlar den här typen av information baserat på en intresseavvägning vi gjort. Vårt intresse av att kunna försvara oss om det uppstår en tvist väger tyngre än ditt behov av skydd för dina personuppgifter i det här fallet.

-För att se hur många besökare vi har och för att underlätta för dig på sajten
Vi använder cookies för att inhämta viss information om dig som gör det lättare för dig att logga in samt för att se hur många besökare vi har. För att använda den informationen om dig behöver vi ditt samtycke, läs mer om det lite längre ner i texten.

-För att skicka ut nyhetsbrev till dig
Vi skickar ut nyhetsbrev till dig som är medlem eller till dig som annars anmält intresse att få våra nyhetsutskick. Om du önskar sluta motta nyhetsbrev kan du när som helst kontakta oss och meddela detta så avslutar vi utskicken. För att skicka ut nyhetsbrev behandlar vi uppgifter om din e-mailadress. Vi baserar vår behandling av dina personuppgifter på en intresseavvägning. Vi har kommit fram till att vårt intresse av att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig väger tyngre än ditt behov av skydd för dina personuppgifter i det här fallet.

3. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas i vår databas så länge du är medlem på Ungdomar.se. Du kan när som helst välja att ta bort ditt konto, då raderas även uppgifterna. Uppgifterna finns dock lagrade i en back-up i 14 dagar innan de raderas helt och hållet. När du tagit bort ditt konto kommer vi även att ta bort ditt användarnamn och din profilbild från dina foruminlägg. Om du vill att vi raderar ett visst inlägg eller alla dina inlägg i forumet kan du kontakta oss så hjälper vi dig med det. Vi kan även komma att radera foruminlägg och trådar om det krävs enligt lag. Om du inte skulle ha loggat in på 6 månader inaktiveras och raderas ditt konto. Du får givetvis varningsmail innan ditt konto raderas.

Du kan när som helst välja att ta tillbaka ditt samtycke. Det betyder att vi kommer sluta behandla personuppgifter som baseras på ditt samtycke, såsom uppgifter du delat med dig av när du ställt en fråga till någon av våra experter i Stöd & Svar. Vi sparar enbart uppgifterna längre om det krävs med stöd av lag eller för att kunna försvara oss om det uppstår en tvist.

4. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?
Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till polisen om vi misstänker att du har begått en olaglig handling eller om vi tror att det kan finnas en fara för ditt eller någon annans liv eller hälsa. I dessa fall kan vi komma att ge polisen din e-mailadress, din IP-adress samt annan information du delat med dig av på Ungdomar.se. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan.

5. Vad är cookies och hur använder vi oss av cookies?
En cookie är en liten enkel textfil som sparas på din dator. Cookien innehåller nödvändig information för att sajten du besöker ska fungera tipptopp.

På Ungdomar.se använder vi cookies för att du ska kunna registrera dig, kunna logga in smidigt och för att vi ska kunna mäta hur många besökare vi har.

Vi använder två typer av cookies. Den ena är en så kallad session cookie, som bara sparas tillfälligt och försvinner från din dator så fort du stänger din webbläsare. Den här cookien används för att mäta besöksstatistik. Den andra är en permanent cookie som vi använder för att du ska kunna susa rakt in på sajten utan att behöva fylla i ditt användarnamn och lösenord.

Du kan säga nej till cookies genom att gå in på dina webbläsarinställningar och klicka i att du inte vill att det sparas några cookies. Men tänk då på att auto-inloggningen inte kommer att funka längre. Vill du veta mer om cookies kan du studsa in och läsa mer i vår Cookie-policy.

6. Vilka är mina rättigheter?
Enligt GDPR har du rätt att be om exempelvis rättelse, radering och tillgång till dina personuppgifter. Du kan också när som helst begära ett utdrag av de personuppgifter som Ungdomar.se behandlar om dig. För att få ett sådant utdrag behöver du bara skicka ett undertecknat brev till oss där du begär ditt utdrag. Nedan kan du läsa mer ingående om dina rättigheter.

-Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför. Du har även rätt att få en kopia skickad till dig av de personuppgifter som vi har om dig.

-Rättelse av dina personuppgifter
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

-Radering av dina personuppgifter
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre finns en godtagbar anledning till att vi använder dem, t.ex. om uppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem eller om du återkallat ditt samtycke.

-Rätt till begränsning av dina personuppgifter
Du har i vissa fall rätt att begära at Fryshuset begränsar åtkomsten av dina personuppgifter. Om du exempelvis anser att uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga och begär att vi rättar uppgifterna kan du även begära att vi, under tiden felaktigheten utreds, begränsar behandlingen av uppgifterna. Under tiden uppgifterna är begränsade får vi på Fryshuset bara använda uppgifterna om du samtycker till det eller om vi behöver använda uppgifterna i händelse av att det uppstår en tvist. Vi får alltså inte radera, flytta eller på annat sätt behandla uppgifterna under tiden de är begränsade.

-Du har en rätt till dataportabilitet
Det innebär en rätt att i vissa fall få ut en del av dina personuppgifter och att få uppgifterna överförda till dig själv eller en annan personuppgiftsansvarig, såsom ett annat användarkonto på en annan hemsida.

Du har alltid rätt att vända dig till Datainspektionen om du är missnöjd eller på annat sätt vill klaga över vår användning av dina personuppgifter.

7. Vilka är vi som behandlar dina personuppgifter?
Det är vi på Fryshuset som behandlar dina personuppgifter. Det är också Fryshuset som är personuppgiftsansvarigt för den behandling av dina personuppgifter som sker. Du kan när som helst vända dig till oss om du vill använda dig av dina rättigheter, t.ex. om du vill att vi rättar någon information om dig som du anser är felaktig, eller om du har några frågor.

Kontaktuppgifter:

Stiftelsen Fryshuset
att: dataskyddsteam
Box 92022
120 06 Stockholm
Besöksadress: Mårtensdalsgatan 2-8
E-post:[email protected]
Organisationsnummer: 802111-1582

Användarvillkor för Ungdomar.se

För att Ungdomar.se ska vara ett schysst och säkert ställe att hänga på har vi satt upp några enkla regler som vi vill att du följer. När du blir medlem på sajten godkänner du reglerna, och det är därför viktigt att du läser igenom dem noga. Det kan hända att vi då och då gör små ändringar eller tillägg till reglerna. I så fall kommer vi att presentera dessa automatiskt vid nästa inloggning.

Vi hoppas självklart att du ska sköta dig när du är medlem här – vi vill ju inte behöva städa upp en massa skräp på sajten. Men skulle det visa sig att du har brutit mot våra regler kommer vi att ge dig en varning, och i grövre fall stänger vi också av ditt konto. Om vi misstänker att du dessutom kan ha gjort dig skyldig till ett lagbrott, t.ex. genom att bryta mot vissa av reglerna nedan, kommer vi även att kontakta polisen.

Har du frågor angående ditt medlemskonto är du välkommen att kontakta [email protected]. Mailar du supporten kommer ditt mail att läsas och behandlas av verksamhetsansvarig för Ungdomar.se.

Vår värdegrund

På Ungdomar.se sätts allas lika värde i första rummet, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Vi strävar efter att alla våra plattformar ska vara välkomnande platser där människor bemöts med respekt.

Regler

1. Ditt konto är personligt
För att undvika missförstånd får ditt konto på Ungdomar.se inte användas av någon annan än dig själv. Det är dessutom bara tillåtet att ha ETT konto. Om vi upptäcker att du har flera olika konton kommer vi att radera det senast skapade. Om ditt konto blivit avstängt är det inte tillåtet att skapa ett nytt konto under låsningstiden.

2. Det du publicerar kan ses av alla
Ungdomar.se ansvarar inte för eventuella tråkigheter som kan uppstå på grund av något du skrivit eller laddat upp på sajten. I stort sett allt du lägger ut här kan ses av vem som helst. Du kan dock när som helst välja att avsluta ditt konto, då tar vi bort din profilsida, ditt användarnamn och din profilbild från dina inlägg i forumet. Om du vill att vi raderar ett visst inlägg eller alla dina inlägg i forumet kan du även kontakta oss så hjälper vi dig med det.

Vi föreslår att du alltid tänker dig för en gång extra innan du postar något känsligt på sajten så som ditt riktiga namn eller andra personuppgifter. Uppgifter som publiceras på internet kan snabbt spridas vidare!

3. Ungdomar.se ansvarar inte för förlorat material
Ungdomar.se ansvarar inte för om något av ditt uppladdade material skulle råka försvinna till följd av exempelvis en serverkrasch eller hackning. Se därför till att alltid spara viktiga meddelanden, texter eller bilder på din egen dator innan du laddar upp dem på sajten.

4. Du måste visa respekt
Vi vill som sagt att Ungdomar.se ska vara en trevlig sajt att hänga på. Därför är alla former av otrevligt beteende totalförbjudet här. Om du skriver eller laddar upp något på sajten som är kränkande eller om du t.ex. utger dig för att vara någon du inte är kommer vi att radera sådant innehåll samt polisanmäla vid eventuellt brott. Vi kommer också ta bort sådant innehåll som uppenbart utgör olaga hot, olaga integritetsintrång, uppvigling, hets mot folkgrupp eller olaga våldsskildring eller som uppenbart innebär att du bryter mot någons upphovsrätt m.m. Det är heller inte tillåtet att publicera bilder och namn på personer som inte har godkänt detta. Vi följer svensk lagstiftning och det hela är egentligen väldigt simpelt: Var snäll, tänk dig för och respektera andra!

5. Du får inte sprida reklam
Det är inte tillåtet att göra reklam eller någon typ av annonsering på Ungdomar.se. Vill du sälja dina gamla gympadojor finns det andra sidor för detta. Det är inte heller okej att starta trådar enbart i syfte att sprida din blogg, youtubekanal eller hemsida.

6. Du får snacka om vad som helst, men inte hur som helst
På Ungdomar.se är det fritt fram att allmänt diskutera droger, ätstörningar och självskadebeteenden samt dess effekter på kroppen. Det är däremot INTE tillåtet att tipsa om illegala substanser och heller inte att berätta för andra hur de ska gå tillväga för att skada sig själva (exempelvis genom att posta tips om självsvält och ohälsosamma kalorimängder, eller självmordsguider).

7. Irritera inte andra medlemmar
I forumet ska diskussionerna ske i den publika andan, och det är inte tillåtet att chatta eller dubbelposta trådar. Det är inte tillåtet att skriva inlägg som inte följer trådens huvudämne. Då får man helt enkelt starta en ny tråd om detta och off topic-inlägg kan tas bort utan förvarning. Det är inte heller tillåtet att ladda upp autoplay-ljudfiler, då detta är störande. Alla ska ha rätt att själva bestämma om de vill lyssna på en ljudfil. Det är okej att länka till ett youtubeklipp med lagligt uppladdat innehåll, men bara om användarna själva får välja att trycka på play. Innan du länkar till en film, bild eller annat material bör du vara säker på att den som ursprungligen lagt upp materialet vill att det sprids vidare.

8. Tänk på vilka bilder du laddar upp
Eftersom Ungdomar.se är en ungdomssajt är det förbjudet att posta pornografiskt material här. Tänk dig noga för – på internet sprids material fortare än vinden!

9. Du får inte söka sexuella kontakter
Det är förbjudet att söka sexuella kontakter på Ungdomar.se, både i forumet eller via PM. Om du gör det kommer ditt konto omdelbart att stängas av. För din egen säkerhet plockar vi bort trådar vars syfte enbart är att länka till konton på diverse sociala medier.

10. Ungdomar.se får använda ditt material, men inte hur som helst
Allt material som du skapat och laddar upp på Ungdomar.se behåller du själv upphovsrätten till. Däremot har vi rätt att använda dina verk i marknadsföringssyfte (exempelvis i broschyrer, presentationer och reklamfilmer för Ungdomar.se) samt i den mån det är nödvändigt för sidans funktioner (exempelvis för att kunna visa bildminiatyrer, länkar osv.). Men oroa dig inte – vi kommer ALDRIG att sälja dina verk till någon annan utan att först ha tillstånd från dig!

11. Du kan när som helst säga hejdå
Ditt medlemskap på Ungdomar.se är giltigt i 12 månader. Om du inte skulle logga in på 12 månader inaktiveras och raderas ditt konto. Du får givetvis varningsmail innan ditt konto raderas. Skulle du redan innan 12 månader tröttna på sajten är det fritt fram att avregistrera ditt konto. Detta gör du själv under dina inställningar. När ditt användarkonto tagits bort raderas din medlemsprofil och dina personuppgifter. Efter att ditt konto raderats finns dina uppgifter lagrade i en back-up i 14 dagar innan de raderas helt. När du tagit bort ditt konto kommer vi även att ta bort din profilsida, ditt användarnamn och din profilbild från dina foruminlägg. Om du vill att vi raderar ett visst inlägg eller alla dina inlägg i forumet kan du kontakta oss så hjälper vi dig med det.

12. Du måste vara 13 år eller äldre
För att få skaffa ett konto på Ungdomar.se måste du vara 13 år eller äldre. Är du under 13 år kan du ta del av massa intressant innehåll i våra artiklar samt läsa i forumet. Det enda du inte kan göra är att skapa ett eget användarkonto, publicera inlägg i forumet samt skicka in frågor till Stöd & Svar.
Ungdomar.se är en sida av och för unga, därför vill vi inte heller att användare ska vara äldre än 25 år.

13. Vad gör jag om jag ser att någon annan bryter mot reglerna?
Om du ser att någon har brutit mot våra regler, eller om du tar illa vid dig av något på sajten, vill vi jättegärna att du anmäler det till oss. Våra moderatorer kan tyvärr inte upptäcka allt, och genom att klicka på den lilla anmälningstriangeln som finns lite här och var på sajten hjälper du oss att göra Ungdomar.se till ett ställe att trivas på. Du kan också skicka ett mail till [email protected], men tänk på att det då tar lite längre tid för oss att svara.

14. Det är Ungdomar.se som bestämmer
Ungdomar.se är en privat sajt, vilket gör att det är vi själva som bestämmer vad som är tillåtet här. Men givetvis har du rätt till en förklaring om det är så att du känner dig orättvist behandlad. Bara skicka iväg ett mail till [email protected] så svarar vi dig!

Du kan alltid vända dig till oss på [email protected] om du har frågor eller funderingar!

Kontaktuppgifter:
Stiftelsen Fryshuset
Mårtendalsgatan 2-8
Box 92022
Organisationsnummer: 802111-1582