we_change

Dags att börja vakna!

ARTIKEL Ungdomar.se och Sustainergies har gemensamt undersökt ungas känslor och funderingar inför framtiden. Budskapet är tydligt: vi måste vakna och börja agera för en hållbar värld.

Unga har otroligt mycket kraft, potential och engagemang. Det är hög tid att på allvar se oss som en viktig samhällsaktör och förändringsagent.

Sustainergies och Ungdomar.se arbetar tillsammans för att bygga broar och skapa dialog mellan unga och samhällets olika aktörer. Vi har olika målgrupper med en gemensam vision: att tillvarata ungas drivkrafter och kompetenser i arbete för ett hållbart samhälle. Sustainergies är den självklara plattformen för hållbarhetsintresserade högskolestudenter och liksom Ungdomar.se är, med sina 100 000 unika besökare i veckan, för unga i åldrarna 15-25 år. Nu har vi tillsammans gjort en kartläggning av hur vi unga ser på världen och framtiden genom två enkäter, tusentals personliga möten med gymnasieelever under we_change (Sveriges största hållbarhetsastning för unga) och vår dagliga verksamhet.

Vad vill unga?

Våra undersökningar ger en tydlig bild, som ung idag vill du inte bara arbeta på organisationer som skapar samhällsnytta - vi vill också vara de som gör gott genom vårt dagliga arbete. Viljan att vara delaktig är stark och mycket viktigare än hög lön eller ingen övertid. Att arbete är en central del av livet är också accepterat, men med följden vi ställer krav på att få spännande uppgifter och stöd i vår personliga utveckling, samtidigt som trivseln är viktig. Att gå till jobbet handlar inte om att tjäna pengar, utan att bidra till samhället och samtidigt ha roligt. 

Vad tror unga om samhället?

Unga har förstått att klimatförändringarna är viktiga. Vi såg “An Inconvenient Truth” redan under tonåren och har tagit till oss budskapet: vi måste göra något. Hur vi gör något är inte lika tydligt. Det finns en stark misstro till näringslivets förmåga att ta ansvar, men samtidigt så är det den aktör som unga tror har störst potential att skapa samhällsföränding. Minst förtroende har vi för internationella överenskommelser. Unga efterfrågar att involveras i beslutsfattandet och vuxenvärldens stöd att förverkliga sina visioner. 

Vad kan unga om hållbarhet?

Ja, rent krasst så kan unga i genomsnitt inte särskilt mycket mer än svenska befolkningen i stort. Den stora skillnaden är att det finns en stor grupp med starkt hållbarhetsintresse som via högskolestudier och engagemang försöker skaffa sig en karriär som hållbarhetsproffs, eller åtminstone genom att ta med sig perspektivet in i andra roller. Vi är den första stora kullen som tagit specialkurser och gjort det i en tid när hållbarhetsfrågorna fått utrymme i samhällsdebatten.

Vad hindrar kompetensutvecklingen?

Idag är vår kompetensutveckling hotad av bristen på såväl praktiska möjligheter som högkvalitativa utbildningsprogram. Sommaren 2013 kommer ett nästan försumbart antal studenter ha ett relevant hållbarhetsjobb, den viktigaste möjligheten vid sidan av studierna. Likaså saknas det bra hållbarhetskurser inom nästan samtliga ämnesomrården vid samtliga högskolor. Och i skolvärlden ser det inte bättre ut. 

Trots att medvetenheten är hög så är ungas faktiska handlande begränsat. En del av förklaringen beror på bristen av hållbarhetsförebilder. Som ung och hållbarhetsintresserad, vem i din närhet kan du faktiskt se upp till? Det finns för få förebilder som vi kan inspireras och lära sig av. Trots bristen på utbildningar, praktiska möjligheter och förebilder finns det ett stort engagemang bland oss unga. Ett engagemang som kan, och måste, tillvaratas. 

Det är dags att vakna!

Vi vill vara kapten på vår egna båt. Vi vill känna makten av att kunna påverka både våra egna liv och samhällsutvecklingen i stort. Detta tydliggjordes under hållbarhetsturnén we_change, som under april träffade närmare 5 000 gymnasieungdomar. Sveriges gymnasister är en hel generation som börjat vakna och inse att vi kommer inte att ha en schysst planet att leva på om vi inte börjar agera nu. För att skapa det samhälle vi vill se måste vi tro på den gemensamma förändringkraften hos oss alla, likväl organisationer och företag som gymnasieelever och högskolestudenter. Alla har en roll och det är dags att vakna. 

Vill du veta mer?

Sustainergies och Ungdomar.se arbetar för att skapa gränsöverskridande samarbeten mellan samhällets olika aktörer och unga, med inriktning på hållbar utveckling samt ungas hälsa och välmående. Vår dagliga verksamhet är bara ett bevis på den stora möjlighet som finns att involvera unga. Vi berättar gärna mer om Sveriges unga och hur du kan involvera oss i dina hjärtefrågor och utmaningar! 

Kontakt:
Markus Danell, [email protected], 073-80 96 243
Kim Jakobsson, [email protected], 076-555 60 58 


Om Sustainergies:
Sustainergies är en karriärsplattform som ger studenter, företag och organisationer unika möjligheter att arbeta tillsammans för att omsätta hållbarhet och ansvarstagande i praktiken. 

Genom rekryteringar, en internationell casetävling, ett mentorskapsprogram, skräddarsydda samarbeten och studiebesök har mer än 100 företag och över 500 studenter arbetat tillsammans för att skapa hållbara lösningar med stöd av Sustainergies. Sustainergies är en ideell organisation med medarbetare i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Om Ungdomar.se:
Ungdomar.se har sedan starten år 2000 vuxit sig till en av Sveriges största ungdomssajter, med 100 000 unika besökare i veckan och över tio miljoner foruminlägg. Genom spännande projekt inom webb, print och event skapar vi unika möten mellan landets ungdomar och samhällets övriga aktörer.

2012 nominerades Ungdomar.se till "Sveriges bästa nätsatsning för unga och vuxna" av Surfa Lugnt, ett initiativ som stöds av Sveriges regering. Sedan april 2013 driver Ungdomar.se även projektet we_change vars syfte är att inspirera och hjälpa unga att skapa en mer hållbar värld tillsammans med några av världens största organisationer och företag såsom WWF, H&M och Ikea.


Det finns inga kommentarer... än.

Skriv kommentar

Din kommentar måste godkännas innan den visas på sidan!