we_change

​Social hållbarhet med Behrang Miri

Behrang Miri reder ut begreppet social hållbarhet. Varför är det viktigt och vad kan man som ung göra för att bidra till den sociala hållbarheten? Läs och var med och förändra världen till det bättre. 

Behrang Miri är en mångsysslare. Han är rappare, programledare, skådespelare, krönikör, föreläsare och pedagog. Just nu är han aktuell som inspiratör under we_change-turnén 2015. Han var även med i årets Melodifestival med låten Det rår vi inte för och han har nyligen programlett Kingsizegalan.

Behrang arbetar aktivt med folkbildning, mångfaldsfrågor samt frågor som rör barn och ungdomars delaktighet i samhället. Han har varit med och startat en rad föreningar och initiativ bland annat ungdomsrörelsen RGRA - Rörelsen Gatans Röst och Ansikte i Malmö 2004. Behrang lyfter alltid vikten av att alla människor oavsett etnicitet, kön, ålder, religionstillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet och funktionalitet ska ha samma förutsättningar att kunna förverkliga sina drömmar och visioner utan att bli diskriminerade.

Behrang, vad är social hållbarhet?

Hållbar utveckling består av tre delar: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Alla dessa delar samverkar och det är svårt att prata om social hållbarhet utan att tala om det ekologiska och ekonomiska samtidigt. Social hållbarhet handlar om rättvisa, rättigheter, makt, välstånd och välbefinnande.

Dels har vi social hållbarhet som ska vara uppbyggd på en rättvis och solidarisk värdegrund där alla människor oavsett bakgrund, kön, etnicitet, tro, funktionalitet eller klass får samma förutsättningar att kunna förverkliga sina drömmar och visioner. Alla ska få lov att bekämpa de orättvisor som finns i samhället. Orättvisor kan se ut på olika sätt, det kan till exempel handla om resursfördelningen, skolan, bostads- eller arbetsmarknaden. Social hållbarhet handlar om att påverka de strukturer som idag gör att många människor upplever att man inte kan vara med och bidra. Vad finns det för olika mekanismer i samhället som utesluter människor från att ha makt över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen? Social hållbarhet handlar bland annat om feminism, antirasism och att jobba med hbtq-perspektiv. Det handlar om att synliggöra att normen inte ska vara det som dikterar hur samhället ska se ut.

Den sociala hållbarheten hänger ihop med det ekologiska i form av konsumtion. Hur ser våra konsumtionsmönster ut? Vilka är det som konsumerar? Vad konsumerar vi? Det handlar om att förstå hur våra egna konsumtionsvanor påverkar vårt samhälle och vår planet. Varför är det viktigt att köpa närproducerat, ekologiskt, fairtrade? Varför är det viktigt att tänka på hur produktionen går till och hur lönerna ser ut? Det handlar om miljön i synnerhet men även om att skapa goda sociala förutsättningar.

Slutligen har vi det ekonomiska. Det handlar om vilka ekonomiska förutsättningar man har, vilken socioekonomisk bakgrund man kommer ifrån. Vilka har möjlighet att plugga och skaffa bostad? Det ekonomiska perspektivet handlar väldigt mycket om att förstå att om vi ska ha en hållbar utveckling ur en ekonomisk aspekt så måste vi kanske prata om hur det kommer sig att 85 personer i världen äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Det är en skev resursfördelning som varken är ekonomiskt eller socialt hållbar.

Varför behöver vi tänka på det sociala när vi skapar ett hållbart samhälle?

Det går inte att prata om hållbarhet utan att prata om det sociala. Det sociala handlar om människor och det är människor som måste skapa hållbarhet. Om vi inte har med människor i vårt hållbarhetstänk hur ska vi då skapa en långsiktig och hållbar utveckling? För mig är sociala frågor a och o i hållbarhetsarbetet. Genom att inkludera det sociala perspektivet i hållbar utveckling kan vi stärka de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde samt bekämpa sociala orättvisor.

Vad kan man som ung göra för att påverka den sociala hållbarheten?

Aktivera dig, gå med i elev- eller ungdomsrådet, starta en förening, gör en facebook-kampanj, starta ett upprop, för samtal med dina vänner!

Ett av problemen med social hållbarhet är att ungdomar sällan får vara med och påverka. Alla pratar om att ungdomar är framtiden, jag menar på att ungdomar är samtiden. Det är nu man är ung, det är nu man måste få lov att påverka! De som vet bäst hur det är att vara 15 år är de som är 15 år idag. När jag var 15 år levde vi i ett helt annat samhälle än vad vi gör idag. I och med att det har skett en digital revolution där sociala medier i princip styr våra liv idag har ungdomarna en expertis som den vuxna världen saknar. Expertisen kring hållbar utveckling och hur framtiden ska se ut finns bland er unga. Det är ni som vet bäst hur ungdomars situation ser ut idag och vilka lösningar vi behöver. 

Vuxna måste ta sitt ansvar och verkligen se till så att ungdomar är med i varenda beslutsfattande process. Vi måste se till så att ungdomars röster väger lika tungt som alla andra röster. För att skapa hållbarhet krävs en gränsöverskridande samverkan. Hållbarhet skapas inte av en ensam grupp utan av att olika sektorer, företag, samhällsgrupper, organisationer, myndigheter och individer arbetar tillsammans. 

Jag tror att ett bra sätt att se till så att det sker är att organisera sig. Bli aktiv i olika ungdomsråd, skriva artiklar, skriv raptexter, skriv poesi, skapa evenmang tillsammans med fritidsgården eller ditt lokala kulturhus. Alla engagemang är lika viktiga, ett engagemang är inte bättre eller viktigare än något annat. Allt är lika bra! Stort som litet. 

Det finns inga kommentarer... än.

Skriv kommentar

Din kommentar måste godkännas innan den visas på sidan!