we_change

We_change Challenge 2014 är avgjord

We_change Challenge är tävlingen där du kan vinna pengar till att förverkliga ditt projekt. Hur kan du göra din stad eller skola mer hållbar? Nu är vinnarna i we_change challenge 2014 korade. Här kan du läsa mer om deras bidrag och få lite inspiration. 

I mars avslutades We_Change Challenge 2014 och juryn har nu korat en vinnare och en andrapristagare som vinner pengar till sin skola för att kunna jobba vidare med sina initiativ.

1:a priset går till Miljöfrämjarnanr 1.jpg

  • - Va kul att vi har vunnit, vi är så glada över det och ser fram emot att fortsätta arbeta med de här frågorna med hjälp av vinsten! Tillsammans med våra engagerade lärare kan vi påverka, säger Miljöfrämjarna.

Petter Ingemarsson, Klara Olsson Hedegård, Lovisa Thomsson Erasmie, Sofia Hederstierna och Fredrika Ulff från Viktor Rydbergs gymnasium i Stockholm hade ett skolprojekt om miljö och deras lärare uppmärksammade we_change projektet och we_change challenge.

- Det verkade som en möjlighet att kunna påverka på ett större plan och vi ville verkligen att vårt budskap skulle nå längre.


De kallar sig Miljöfrämjarna och i sitt tvärvetenskapliga skolprojekt skulle de undersöka miljöarbetet i en kommun i Stockholmsområdet och hur de kan förbättra sin mathantering.

- Vi blev tilldelade Botkyrkas kommun och vi valde att undersöka deras skolmat. Vi såg då att det fanns ett problem med för låg andel ekologiska livsmedel i skolan samt att de inte hade en vegetarisk dag i veckan. Vi förstår vad konventionellt producerade produkter samt köttproduktionen har för negativ påverkan på miljön. Utmaningen var att hitta ett sätt för Botkyrka att minska sin negativa miljöpåverkan genom att höja andelen ekologisk skolmat utan att det skulle bli för dyrt. 

Miljöfrämjarna anser att det är viktigt att skolmaten är ekologisk för att undvika att ungdomar får i sig farliga kemikalier och för att öka konsumtionen av ekologiska produkter. Dessutom önskar de att hållbarhetstänkandet ska öka framförallt på skolor eftersom att det är där framtidens vuxna studerar.

Med vetskapen om att ekologiska varor, speciellt kött, är dyrare än icke-ekologiskt fick de en idé. Genom att minska andelen kött i skolmaten och byta ut köttet mot ekologiska baljväxter skulle de kunna ställa om skolmaten och öka andelen ekologisk mat. Genom matematiska uträkningar kunde de bevis att skolan inte förlorar pengar på två köttfria skolmåltider i veckan utan att skolan snarare sparar pengar. Genom att byta ut 40% av köttet till ekologiska baljväxter har inte bara andelen ekologiska livsmedel ökat, utan Botkyrka kommun sparar 11 687 kr/år. Dessa pengar anser Miljöfrämjarna kan användas till att ytterligare höja andelen ekologiska livsmedel i skolmaten.

I en egenproducerad film förklarar de varför det är bra för kommunens ekonomi, miljö och elevernas hälsa. Spana in den här: https://www.youtube.com/watch?v=42b26opAdKg


Juryns motivering lyder:

“Miljöfrämjarna har med grym faktaredovisning och underbar humor visat på att man med enkla åtgärder faktiskt kan förbättra skolmaten så att det är bra för såväl kommunens ekonomi och miljön som för elevernas hälsa.”

- Lotta Kökeritz, Kommunikationschef, Myrorna

“Förslaget främjar både kunskap kring mat och hälsa likväl som miljöansvar. En väl genomförd matematisk uträkning som även tar i beaktande kroppens proteinbehov. Ett tydligt sätt att visa att miljöhänsyn inte behöver kosta mer.” 

- Elina Engblom Marknadskoordinator, Arvid Nordquist


2:a priset går till Miljöförebilderna

Andrapriset gick till Ida Tisell och Johanna Larsson från Aranäsgymnasiet i Göteborg, för deras idé och insats i att bredda kunskapen om miljö genom att hålla en lektion i miljökunskap för en lågstadieklass. Ida och Johanna tog kontakt med en lärare på Toråsskolan som undervisade elever i årskurs 3.

- Läraren tyckte att vår idé var bra och vi fick en tid då vi kunde hålla i en lektion. Därefter började vi förbereda lektionen och vad vi skulle ta upp. Vi kom fram till att vi ville inrikta oss på återvinning och skräp då det är ett viktigt och lätt ämne att förstå. Vi började leta information och passande filmklipp, därefter gjordes en prezi som skulle stödja undervisningen. Vi letade samtidigt sponsorer och fick svar från Eon, Håll Sverige rent och Göteborgs energi där vi fick allt ifrån cykellampor till reflexer. Därefter var vi klara och redo att hålla i lektionen. Lektionen gick bra och vi anser att den blev väldigt lyckad. I slutet av lektionen fick eleverna fylla i en enkät hur de tyckte lektionen hade gått och svaren blev över förväntan. På frågan ”Tänker du ändra ditt skräpbeteende efter denna lektion?” svarade 100 % JA. På frågan ”Hade velat ha en miljölektion igen?” svarade 100 % JA.

Ett ökat intresse för miljön tror Ida och Johanna skulle innebära många fördelar för hela vårt samhälle. De menar att genom ett ökat intresse skulle eleverna tänka mer på miljön i alla sammanhang och ta med sina kunskaper ut i det verkliga livet. I vardagen skulle detta innebära stora miljövinster om eleverna exempelvis får resten av familjen att börja äta mindre kött och kanske börja återvinna rätt. Kompisarna och familjen sprider kanske sedan vidare tipsen till sina kompisar och på så sätt sprids det vidare och förhoppningsvis ändras många människors attityder kring miljötänk.

Om man får elever att bli mer intresserade av miljöämnet genom att i tidig ålder ha miljökunskap kommer förmodligen fler elever vilja fortsätta inom det spåret. Förmodligen kommer inte miljön påverkas radikalt av att just en elev ställer om, men om alla elever för sina kunskaper vidare tror vi absolut att miljön kommer bli bättre på sikt, menar Ida och Johanna.

-För det är faktiskt de unga som är vår framtid och då krävs det att vi lär dem hur viktigt det är att ta hand om vår miljö redan i tidig ålder. Därför anser vi att miljöundervisning ska bli ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan.

Johanna och Ida säger avslutningsvis att We_change challenge har gjort så att de har blivit mer motiverade och intresserade av ämnet hållbar utveckling. Genom att vinna 2:plats fick de även chansen att fortsätta kämpa för ett mer hållbart samhälle.


Juryns motivering lyder:

“Tanken med att starta miljöundervisning lägre ner i åldrarna känns självklar och genomförbar. Vi behöver nya unga ambassadörer som ”tar med sin kunskap ut i verkliga livet”. Miljöförebilderna visade på hur man med lustfylld undervisning får med sig eleverna och direkt fick en ökad medvetenhet om vikten av att spara på jordens resurser”.

- Lotta Kökeritz, Kommunikationschef, Myrorna

“Genom att i ett tidigt skede introducera miljökunskap som ett läroämne har vi möjlighet att förändra framtida beteende. Att göra miljötänket till en naturlig del av vardagen snarare än ett val”.

- Elina Engblom Marknadskoordinator, Arvid Nordquist

1 kommentarer

  1. Avatar
    Nämen titta, Miljöfrämjarna känner ju jag! Bra jobbat kompisar!

Skriv kommentar

Din kommentar måste godkännas innan den visas på sidan!